skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Năm xuất bản: 2013đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
What the Hell Do We Do Now? A Policy Options Analysis of State, Local, and Tribal Law Enforcement Participation in Immigration Enforcement
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

What the Hell Do We Do Now? A Policy Options Analysis of State, Local, and Tribal Law Enforcement Participation in Immigration Enforcement

Nelson, Jeffrey M; Naval Postgraduate School Monterey Ca (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration and the Diversification of Europe

Liďák, Ján

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, 2013, Vol.16(4), pp.85-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-0976

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Az emigráció jelensége a román újhullámos filmekben

Bodó, Rozi

ME.DOK Média-Történet-Kommunikáció, 2013, Vol.VIII(2), pp.37-46

ISSN: 1842-2439 ; E-ISSN: 2601-503X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

재한줌머공동체의 ‘실금’과 한국사회의 다문화 수용력

유승무(Ryu, Seung-Moo) ; 신종화(Shin, Jong-Hwa) ; 박종일(Park Jong-Il) ; 이태정(Lee, Tae-Jeong) ; 박수호(Park, Su-Ho)

아세아연구, 2013, Vol.56(1), pp.41-74

ISSN: 1226-4385

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ДІАСПОРА ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЕТНОСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Kovach, Yevheniya

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2013, Vol.1(1), pp.269-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2226-3209 ; E-ISSN: 2409-0506

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imigracija u Srbiji: stanje i perspektive, tolerancija i integracija

Bobić, Mirjana

Demografija, 2013, Issue 10, pp.99-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1820-4244 ; E-ISSN: 2560-5011

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Model Village of Daejangchon

Chung Seung-Jin

THE REVIEW OF KOREAN STUDIES, 2013, Vol.16(2), pp.127-149

ISSN: 1229-0076

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctor-certified sickness absence in first and second trimesters of pregnancy among native and immigrant women in Norway

Brekke, Idunn ; Berg, John Erik ; Sletner, Line ; Jenum, Anne Karen

ISSN: 1403-4948 ; E-ISSN: 1651-1905

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES EN ESCUELAS MULTICULTURALES DEL SUR DE ESPAÑA: SUGERENCIAS PARA LA COOPERACIÓN

Soriano-Ayala, Encarnación ; González-Jimenez, Antonio ; Sleeter, Christine

Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla, 2013, Vol.43, pp.13-28

ISSN: 15774147 ; E-ISSN: 25309269 ; DOI: 10.30827/publicaciones.v43i0.1837

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

New senators hail immigration

Anderson, Fleur

The Australian Financial Review, Dec 12, 2013, p.4

ISSN: 04042018 ; E-ISSN: 14449900

Toàn văn không sẵn có

11
Border Security Agency Structure: A Hindrance to Demonstrating Border Security Success
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Border Security Agency Structure: A Hindrance to Demonstrating Border Security Success

Atwood, Cynthia; Naval Postgraduate School Monterey Ca (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aliens

The Columbia Encyclopedia

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonies

The Columbia Encyclopedia

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

출입국관리법상 ‘보호’ 및 ‘강제퇴거’와 외국인의 기본권 보호

공진성(Kong, Jin-Seong)

공법학연구, 2013, Vol.14(1), pp.221-248

ISSN: 1598-1304

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Савремене промене у развоју и размештају становништва града Чачка

Vrbnik, Ana ; Gatarić, Dragica R

Demografija, 2013, Issue 10, pp.151-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1820-4244 ; E-ISSN: 2560-5011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to reopen Helen Liu marriage case

Baker, Richard ; Mckenzie, Nick ; Dorling, Philip

The Australian Financial Review, Sep 18, 2013, p.3

ISSN: 04042018 ; E-ISSN: 14449900

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americanization

The Columbia Encyclopedia

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Austin, Stephen F. (Stephen Fuller), 1793-1836

The Columbia Encyclopedia

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magna Carta

The Columbia Encyclopedia

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electoral College

The Columbia Encyclopedia

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tài liệu mới 

 1. Mới từ tuần trước  (3)
 2. Mới từ tháng trước  (30)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. Korean  (2)
 3. Hungarian  (1)
 4. Ukrainian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kerin, John
 2. Naval Postgraduate School Monterey Ca
 3. Greber, Jacob
 4. Burgess, Verona
 5. Mather, Joanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...