skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 192  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy

Berridge, G. ; Lloyd, L.;

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Old Diplomacy Revisited : A Study in the Modern History of Diplomatic Transformations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old Diplomacy Revisited : A Study in the Modern History of Diplomatic Transformations

Weisbrode, Kenneth

E-ISBN: 9781137393081 E-ISBN: 1137393084 DOI: 10.1057/9781137393081 ISBN: 9781137397324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Real-Time Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy

Seib, Philip M.

ISBN10: 0230339433 ; ISBN10: 0230339425 ; ISBN13: 9780230339439 ; ISBN13: 9780230339422 ; E-ISBN10: 1137010908 ; E-ISBN13: 9781137010902

Toàn văn sẵn có

4
Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and Interaction : The Theory and Practice of China's Diplomacy

Zhao, Jinjun ; Chen, Zhirui

ISBN: 9781938134043 ; E-ISBN: 9781938134050 ; E-ISBN: 9781938134067 ; DOI: 10.1142/u002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Handbook of International Negotiation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of International Negotiation

Galluccio, Mauro

ISBN10: 3319106864 ; ISBN13: 9783319106861 ; E-ISBN10: 3319106872 ; E-ISBN13: 9783319106878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Berridge, Geoff

ISBN10: 1137445513 ; ISBN10: 1137445505 ; ISBN13: 9781137445513 ; ISBN13: 9781137445506 ; E-ISBN10: 1137445521 ; E-ISBN13: 9781137445520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Diplomacy of Connivance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Connivance

Badie, Bertrand

ISBN: 978-1-349-43504-3 ; E-ISBN: 978-1-137-00643-1 ; DOI: 10.1057/9781137006431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Fringe Players and the Diplomatic Order: The “New” Heteronomy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fringe Players and the Diplomatic Order: The “New” Heteronomy

Bátora, Jozef ; Hynek, Nik

ISBN: 978-1-349-34916-6 ; E-ISBN: 978-1-137-31469-7 ; DOI: 10.1057/9781137314697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Canada/US and Other Unfriendly Relations : Before and After 9/11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada/US and Other Unfriendly Relations : Before and After 9/11

Molloy, Patricia

E-ISBN: 9781137031457 E-ISBN: 113703145X DOI: 10.1057/9781137031457 ISBN: 9781137023407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold?

T Call, Charles ; De Coning, Cedric

ISBN: 9783319606200 ; ISBN: 9783319606217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The New Pacific Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Pacific Diplomacy

Fry, Greg ; Tarte, Sandra;

ISBN: 9781925022810 ; E-ISBN: 9781925022827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Law in diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law in diplomacy

Corbett, Percy Ellwood

E-ISBN 1400878039 ; E-ISBN 9780691626376

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
How statesmen think the psychology of international politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How statesmen think the psychology of international politics

Jervis, Robert

E-ISBN 9780691176444 ; E-ISBN 9781400885336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century

Wesley, Michael

ISBN: 9781760461171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe

Keil, Soeren ;Stahl, Bernhard;; Keil, Soeren (Editor) ; Stahl, Bernhard (Editor)

New Perspectives on South-East Europe

ISBN: 9781349480845 ; ISBN: 1349480843 ; E-ISBN: 9781137384133 ; E-ISBN: 1137384131 ; DOI: 10.1057/9781137384133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

Berridge, G R ; Lloyd, Lorna; Barder, Brian (Editor) ; Pope, Laurence E (Editor) ; Rana, Kishan S (Editor)

ISBN: 9780230302990 ; ISBN: 0230302998 ; E-ISBN: 9781137017611 ; E-ISBN: 1137017619 ; DOI: 10.1057/9781137017611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Involvement of State Governments in US Foreign Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Involvement of State Governments in US Foreign Relations

Mcmillan, Samuel Lucas

ISBN: 9781349295012 ; ISBN: 1349295019 ; E-ISBN: 9781137015402 ; E-ISBN: 1137015403 ; DOI: 10.1057/9781137015402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
French and US Approaches to Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

French and US Approaches to Foreign Policy

Alarcón, Antonio

E-ISBN: 9781137400789 E-ISBN: 1137400781 DOI: 10.1057/9781137400789 ISBN: 9781137358783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Friendship and International Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and International Relations

Koschut, Simon ;Oelsner, Andrea;; Koschut, Simon ; Oelsner, Andrea

E-ISBN: 9781137396341 E-ISBN: 1137396342 DOI: 10.1057/9781137396341 ISBN: 9781137396334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance : The G20's Evolving Agenda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance : The G20's Evolving Agenda

Jongryn, Mo ;Jongryn, Mo;; Jongryn, Mo

E-ISBN: 9781137506467 E-ISBN: 1137506466 DOI: 10.1057/9781137506467 ISBN: 9781137506450

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 192  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (42)
 2. 2013đến2013  (53)
 3. 2014đến2014  (51)
 4. 2015đến2016  (40)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (191)
 2. French  (5)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...