skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.395  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealers control prices?(Coin Clinic)

Giedroyc, Richard

Numismatic News, March 4, 2014, Vol.63(7), p.94(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrasting perspectives on China's rare earths policies: reframing the debate through a stakeholder lens

Hayes - Labruto, Leslie ; Shah, Nilay ; Workman, Mark ; Schillebeeckx, Simon J. D.

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrasting perspectives on China's rare earths policies: reframing the debate through a stakeholder lens

Hayes - Labruto, Leslie ; Shah, Nilay ; Workman, Mark ; Schillebeeckx, Simon J. D.

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrasting perspectives on China's rare earths policies: reframing the debate through a stakeholder lens

Hayes - Labruto, Leslie ; Shah, Nilay ; Workman, Mark ; Schillebeeckx, Simon J. D.

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal prices slipped in 2011.(MARKETS)(Statistical data)

Fiscor, Steve

E&MJ - Engineering & Mining Journal, Jan, 2012, Vol.213(1), p.80(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commodity Markets - Jan 13

Gulf Oil & Gas, Jan 16, 2013

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E&MJ prices index.(E&MJ - Engineering & Mining Journal)(Brief article)(Statistical table)

E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2016, Vol.217(9), p.184(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clean energy industries and rare earth materials: economic and financial issues

Baldi, Lucia ; Peri, Massimo ; Vandone, Daniela

Energy Policy, March, 2014, Vol.66, p.53-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gold continues in a mixed direction.(Around the World)

Giedroyc, Richard

World Coin News, Feb, 2014, p.12(2)

ISSN: 0145-9090

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precious Metals Report -- the cliff-hanger

CPI Financial, Jan 5, 2013

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor metals.(prices of minor metals in December)

Mining Journal, Dec 21, 2012, p.12(1)

ISSN: 0026-5225

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quiet markets continue.(rise in prices of minor metals)

Mining Journal, Dec 6, 2013, p.12(1)

ISSN: 0026-5225

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market prices. NONFERROUS).(Market prices. NONFERROUS)(Statistical table)(Brief article)

American Metal Market, August 2, 2012, Vol.120(31-4), p.4(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMM weekly scrap composite prices.(SCRAP)(Statistical table)

American Metal Market, Jan 31, 2012, Vol.120(5-2), p.8(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMM weekly scrap composite prices.(SCRAP)(Statistical table)

American Metal Market, Feb 16, 2012, Vol.120(7-4), p.11(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interest rate expectations change

CPI Financial, March 24, 2012

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMM weekly scrap composite prices.(SCRAP)(Statistical table)

American Metal Market, March 6, 2012, Vol.120(10-2), p.10(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market prices.(NONFERROUS)(Statistical table)(Brief article)

American Metal Market, Feb 6, 2012, Vol.120(6-1), p.10(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market prices.(NONFERROUS)(Statistical table)

American Metal Market, Feb 16, 2012, Vol.120(7-4), p.10(1)

ISSN: 0002-9998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indium the oddball.(rise in prices of nonferrous metals)

Mining Journal, Sept 27, 2013, p.10(1)

ISSN: 0026-5225

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.395  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (427)
 2. 2013đến2013  (396)
 3. 2014đến2014  (306)
 4. 2015đến2016  (119)
 5. Sau 2016  (147)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Davidson, Sean
 2. Laliberte, Nathan
 3. Fitzgerald, Daniel
 4. Gordon, Lisa
 5. Mashayekhi, Rey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...