skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Danish xóa Năm xuất bản: 2012đến2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects with magnetic properties

Chaudhri, Imran ; Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; Vries, Nathan De ; Ive, Jonathan P ; Dye, Alan C ; Wilson, Eric Lance ; Karunamuni, Chanaka G

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Chaudhri, Imran A ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Teutschler, Sophia

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Dascola, Jonathan R ; Karunamuni, Chanaka G ; Wan, Wan Si ; Anzures, Freddy Allen ; Yerkes, Giancarlo ; Moussette, Camille ; Trottier, Lauren K ; King, Nicholas V ; Bauer, Sebastian J ; Leonard, Adam J ; Kocienda, Kenneth L ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Gutknecht, Olivier D.R ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Jisrawi, Mohamed N ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Bauer, Sebastian J ; Ruiz, Marcos Alonso ; Moussette, Camille ; Jurewitz, Michael T

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

King, Nicholas V ; Bauer, Sebastian J ; Chaudhri, Imran A ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Manzari, Behkish J ; Penha, Henrique D ; Wilson, Christoffer I ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

King, Nicholas V ; Ive, Jonathan P ; Chaudhri, Imran A ; Wilson, Christopher ; Dye, Alan C ; Manzari, Behkish J ; Foss, Christopher Patrick ; Bauer, Sebastian J ; Preston, Daniel Trent ; Penha, Henrique D

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Dascola, Jonathan R ; Wan, Wan Si ; Lemay, Stephen O ; Bauer, Sebastian J

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Chen, Kevin Will ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Anzures, Freddy Allen ; Federighi, Craig M ; Wan, Wan Si ; Trottier, Lauren K ; Foss, Christopher Patrick ; Yerkes, Giancarlo ; Kocienda, Kenneth L ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y ; King, Nicholas V ; Karunamuni, Chanaka G ; Moussette, Camille ; Bauer, Sebastian J ; Leonard, Adam J

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced-size user interfaces for dynamically updated application overviews

Wan, Wan Si ; Butcher, Gary Ian ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Federighi, Craig M ; Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Maric, Natalia ; Novick, Gregory ; Williams, Jeff ; Wilson, Christopher ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Displaying and Using Menus

Butcher, Gary Ian ; Foss, Christopher Patrick ; Sepulveda, Raymond S ; Perry, Alexander J ; Coffman, Patrick L ; Kudurshian, Aram David ; Bray, Cedric J ; Hajj, Usama M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Lawrence Y
  2. Ive, Jonathan P
  3. Dye, Alan C
  4. Foss, Christopher Patrick
  5. Butcher, Gary Ian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...