skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2011đến2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODULE DE MEMBRANE EN FIBRES CREUSES ENROULÉE EN SPIRALE POUR UNE DISTILLATION PAR MEMBRANE
SPIRAL WOUND HOLLOW FIBER MEMBRANE MODULE FOR MEMBRANE DISTILLATION

Dukes, Simon, Paul ; Tun, Chan, Mya

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiral Wound Hollow Fiber Membrane Module for Membrane Distillation

Dukes Simon Paul ; Tun Chan Mya

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT AVEC DES MILIEUX FERREUX ACTIVÉS PAR LIT MOBILE
APPARATUS AND METHODS FOR A MOVING BED ACTIVATED IRON PROCESS

Wismer, Michael W ; Dukes, Simon P ; Szczesniak, Adam S ; Gifford, Joseph D ; Sassaman, Frank L

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. English  (2)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dukes, Simon, Paul
 2. Gifford, Joseph D
 3. Sassaman, Frank L
 4. Tun, Chan, Mya
 5. Dukes, Simon P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...