skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform

徐红 ; XU Hong

现代基础教育研究, 2011, Vol.1(1), pp.83-89

Toàn văn không sẵn có

2
英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK

胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian

外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

3
内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI

许川根 ; XU Chuan-gen

哈尔滨学院学报 - Journal of Harbin University, 2013, Vol.34(05), pp.96-102

ISSN: 1004-5856

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...