skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Association ARIA xóa 2011đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personnalisation flexible d'un processus de recherche d'information mobile.

Bouidghaghen, Ourdia ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2011.65 ; Related DOI: 10.24348/coria.2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrégration des facteurs temps et autorité sociale dans un modèle bayésien de recherche de tweets.

Ben Jabeur, Lamjed ; Tamine, Lynda ; Boughanem, Mohand; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2012.301 ; Related DOI: 10.24348/coria.2012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Association ARIA
  2. Tamine, Lynda
  3. Boughanem, Mohand
  4. Bouidghaghen, Ourdia
  5. Ben Jabeur, Lamjed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...