skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Association ARIA xóa Năm xuất bản: 2011đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personnalisation flexible d'un processus de recherche d'information mobile.

Bouidghaghen, Ourdia ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2011.65 ; Related DOI: 10.24348/coria.2011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Association ARIA
  2. Bouidghaghen, Ourdia
  3. Tamine, Lynda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...