skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 215.607  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2010đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Skinner, Richard

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

2
Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer
Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer

ISBN1-100-19675-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administering the Lobbying Act: Observations and Recommendations Based on the Experience of the Last Five Years

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Thomas, Clive S.

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-4129-9416-3

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Dirty Deals? : An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and Corruption

ISBN: 978-1-61069-246-5

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Dirty Deals? : An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and Corruption

ISBN: 978-1-61069-246-5

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Guide to Congress

ISBN: 978-1-4522-3532-5

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Clark, Cynthia L.

The American Economy : A Historical Encyclopedia, Rev. ed.

ISBN: 978-1-59884-462-7

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Governing America: Major Decisions of Federal, State, and Local Governments from 1789 to the Present

ISBN: 978-1-4381-3547-2

Toàn văn không sẵn có

10
Rapport d'enquête : Les activités de lobbying de GPG-Green Power Generation Corp. et Patrick Glémaud et Rahim Jaffer
Rapport d'enquête : Les activités de lobbying de GPG-Green Power Generation Corp. et Patrick Glémaud et Rahim Jaffer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapport d'enquête : Les activités de lobbying de GPG-Green Power Generation Corp. et Patrick Glémaud et Rahim Jaffer

ISBN1-100-98304-X

Truy cập trực tuyến

11
LOBBYING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Money and Politics - The democracy we can't afford, 8, p.216

ISBN: 9781921410093 ; E-ISBN: 9781742245386

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Political and Civic Leadership : A Reference Handbook

ISBN: 978-1-4129-7933-7

Toàn văn không sẵn có

13
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Britannica Concise Encyclopedia

ISBN: 9781785391132

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of American Law

ISBN: 978-1-4144-4302-7

Toàn văn không sẵn có

15
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The U.S. Justice System: An Encyclopedia

ISBN: 9781598843040

Toàn văn không sẵn có

16
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Guide to Congress

ISBN: 9781604269536

Toàn văn không sẵn có

17
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Encyclopedia of Public Relations

ISBN: 9781452276236

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Congress A to Z

ISBN: 978-1-4522-8751-5

Toàn văn không sẵn có

19
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Scandals, Corruption, and Reform: An Encyclopedia

ISBN: 9781440800672

Toàn văn không sẵn có

20
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 9781412959636

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 215.607  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (210.639)
 2. French  (1.096)
 3. German  (654)
 4. Spanish  (414)
 5. Portuguese  (191)
 6. Chinese  (114)
 7. Italian  (30)
 8. Czech  (23)
 9. Russian  (20)
 10. Polish  (20)
 11. Lithuanian  (19)
 12. Japanese  (16)
 13. Turkish  (11)
 14. Arabic  (10)
 15. Norwegian  (7)
 16. Korean  (7)
 17. Romanian  (7)
 18. Dutch  (6)
 19. Hungarian  (4)
 20. Bokmål, Norwegian  (4)
 21. Danish  (4)
 22. Slavic (Other)  (3)
 23. Greek  (3)
 24. Bosnian  (2)
 25. Germanic (Other)  (1)
 26. Ukrainian  (1)
 27. Malay  (1)
 28. Croatian  (1)
 29. Finnish  (1)
 30. Hebrew  (1)
 31. Serbo-Croatian  (1)
 32. Persian  (1)
 33. Hindi  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (1.799)
 2. J - Political science.  (786)
 3. K - Law.  (278)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Rival, Madina
 3. Woll, Cornelia
 4. Mishra, Prachi
 5. Holden, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...