skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Iconic Gesture Dataset

Sadeghipour, Amir ; Morency, Louis-Philippe

DOI: 10.4119/unibi/2683224

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for "Virtual Auditory Myography of Timpani-playing Avatars"

Grond, Florian ; Bouenard, Alexandre ; Hermann, Thomas ; Wanderley, Marcelo M.

DOI: 10.4119/unibi/2697185

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for "A calibration-free head gesture recognition system with online capability"

Wöhler, Nils ; Großekathöfer, Ulf ; Dierker, Angelika ; Hanheide, Marc ; Kopp, Stefan ; Hermann, Thomas

DOI: 10.4119/unibi/2761287

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hermann, Thomas
  2. Kopp, Stefan
  3. Morency, Louis-Philippe
  4. Hanheide, Marc
  5. Wanderley, Marcelo M.

theo chủ đề:

  1. Iconic Gestures
  2. Hand Gestures

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...