skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.741  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vital Statistics on Interest Groups and Lobbying

Brasher, Holly

ISBN: 9781452219974 ; E-ISBN: 9781483346205 ; DOI: 10.4135/9781483346205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU

Bauer, Theresa

ISBN: 978-3-658-15538-4 ; E-ISBN: 978-3-658-15539-1 ; DOI: 10.1007/978-3-658-15539-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Lobbying for Good
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for Good

Monaghan, Paul; Monaghan, Philip

ISBN: 9781910174142 ; ISBN: 9781910174128

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einfluss von Lobbying auf den IFRS-Standardsetzungsprozess

Auste, Torben

ISBN: 9783631630617

Toàn văn không sẵn có

5
Politiker-Compliance als Zielgröße des Lobbying: Konzeptualisierung, Messung und Determinanten
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politiker-Compliance als Zielgröße des Lobbying: Konzeptualisierung, Messung und Determinanten

Eckardt, Sabine

ISBN: 9783834931702 ; ISBN: 3834931705 ; E-ISBN: 9783834962416 ; E-ISBN: 3834962414 ; DOI: 10.1007/978-3-8349-6241-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Business Lobbying and Trade Governance: The Case of EU-China Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Lobbying and Trade Governance: The Case of EU-China Relations

Eckhardt, Jappe

ISBN: 978-1-349-55530-7 ; E-ISBN: 978-1-137-32544-0 ; DOI: 10.1057/9781137325440

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Lobbying and Foreign Interests in Chinese Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and Foreign Interests in Chinese Politics

Weil, Stefanie; Cai, Kevin G (Editor) ; Pan, Guang (Editor) ; Lynch, Daniel (Editor)

Politics and Development of Contemporary China

ISBN: 9781137556196 ; ISBN: 1137556196 ; E-ISBN: 9781137556202 ; E-ISBN: 113755620X ; DOI: 10.1057/978-1-137-55620-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Firm Interests - How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm Interests - How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade

Woll, Cornelia

ISBN: 9780801446092 ; E-ISBN: 9781501711497 ; E-ISBN: 1501711490

Toàn văn sẵn có

9
Labor Struggle in the Post Office: From Selective Lobbying to Collective Bargaining: From Selective Lobbying to Collective Bargaining
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor Struggle in the Post Office: From Selective Lobbying to Collective Bargaining: From Selective Lobbying to Collective Bargaining

Walsh, John ; Mangum, Garth

ISBN10: 1563240289 ; ISBN10: 1563241463 ; ISBN13: 9781563240287 ; ISBN13: 9781563241468 ; E-ISBN10: 1315288257 ; E-ISBN13: 9781315288253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
A Copyright Masquerade: How Corporate Lobbying Threatens Online Freedoms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Copyright Masquerade: How Corporate Lobbying Threatens Online Freedoms

Horten, Monica

ISBN10: 1780326408 ; ISBN13: 9781780326405 ; E-ISBN10: 1780326432 ; E-ISBN13: 9781780326436

Toàn văn không sẵn có

11
Lobbying Hitler industrial associations between democracy and dictatorship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Hitler industrial associations between democracy and dictatorship

Bera, Matt

ISBN: 9781785330650 ; E-ISBN: 9781785330667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsible Lobbying: Conceptual Foundations and Empirical Findings in the EU

Bauer, Theresa

ISBN: 9783658155384 ; ISBN: 3658155388 ; E-ISBN: 9783658155391 ; E-ISBN: 3658155396 ; DOI: 10.1007/978-3-658-15539-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A fistful of dollars lobbying and the financial crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fistful of dollars lobbying and the financial crisis

Igan, Deniz; Mishra, Prachi ; Tressel, Thierry

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Wie Eliten Macht organisieren Bilderberg & Co.: Lobbying, Thinktanks und Mediennetzwerke
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wie Eliten Macht organisieren Bilderberg & Co.: Lobbying, Thinktanks und Mediennetzwerke

Wendt, Björn ; Klöckner, Marcus B ; Pommrenke, Sascha ; Walter, Michael ; Vsa - Verlag Für Das Studium Der Arbeiterbewegung

ISBN: 3899656962 ; ISBN: 9783899656961

Toàn văn không sẵn có

15
Lobbying for good how business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for good how business advocacy can accelerate the delivery of a sustainable economy

Monaghan, Paul

E-ISBN 9781910174142 ; E-ISBN 9781910174128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
EU-Lobbying im Bereich der grünen Gentechnik Einfluss- und Erfolgsfaktoren
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU-Lobbying im Bereich der grünen Gentechnik Einfluss- und Erfolgsfaktoren

Veit, Juliana

ISBN: 9783828822573

Toàn văn không sẵn có

17
The Business of Lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Business of Lobbying in China

Kennedy, Scott

ISBN: 9780674015470 ; E-ISBN: 9780674039490

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relaciones públicas políticas, marketing y lobbying: consiga que las ideas de su campaña se posicionen en la mente del votante. Fidelice, mantenga y consiga nuevos votantes. Descubra paso a paso cómo se hace una campaña de éxito.

Barquero Cabrero, José Daniel

ISBN: 9788493803988 ; E-ISBN: 9788448182786

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europa y sus pasillos: lobbying y lobbyistas

Nonon, Jacqueline

ISBN: 9788426708915 ; E-ISBN: 9781449209377

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign informational lobbying can enhance tourism : evidence from the Caribbean

Gawande, Kishore ; Maloney, William ; Montes Rojas, Gabriel V.

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.741  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.148)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (733)
 2. 2011đến2012  (741)
 3. 2013đến2014  (682)
 4. 2015đến2017  (368)
 5. Sau 2017  (217)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (2.738)
 2. Luận án, luận văn  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.691)
 2. German  (190)
 3. French  (12)
 4. Spanish  (12)
 5. Russian  (6)
 6. Arabic  (6)
 7. Chinese  (4)
 8. Italian  (2)
 9. Polish  (1)
 10. Hindi  (1)
 11. Germanic (Other)  (1)
 12. Dutch  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Plunkett, Jack W.
 2. Kirton, Professor John J.
 3. International Monetary Fund
 4. Chorafas, Dimitris N.
 5. External Relations Dept

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...