skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Outcomes of Surgical Aortic Valve Replacement in Octogenarians

Fong, Laura ; Stamp, Nikki ; Orr, Yishay ; Costa, Robert

Heart, Lung and Circulation, August 2016, Vol.25(8), pp.e103-e103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1443-9506 ; DOI: 10.1016/j.hlc.2015.12.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
ANZSCTS President's Address
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANZSCTS President's Address

Costa, Robert

Heart, Lung and Circulation, 01/2014, Vol.23(1), pp.e24-e25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14439506 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1443-9506(14)00049-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving business information systems(BIS) usage in asset--iontensive industries: what to look for as an investor

Edwards, Paul ; Costa, Robert

Journal of Private Equity, Summer, 2014, Vol.17(3), p.31(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-5572

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinton targets GOP Congress as 2016 bid starts to kick into higher gear

Costa, Robert

The Washington Post, May 22, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top ally of NJ Gov. Chris Christie defects to Jeb Bush.(New Jersey state Sen. Joseph Kyrillos)

Costa, Robert

The Washington Post, April 20, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A vexing question for GOP hopefuls: 'Would you go to a gay wedding?'

Costa, Robert

The Washington Post, April 28, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Iowa for second visit, Clinton keeps to her low-key, tilt-left strategy

Costa, Robert

The Washington Post, May 18, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iowa straw poll, once a kingmaker, fades into irrelevance for 2016

Costa, Robert

The Washington Post, May 28, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the eve of a presidential run, Jeb Bush becomes just 'Jeb!'

Costa, Robert

The Washington Post, June 14, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A p-adic Perron-Frobenius Theorem

Costa, Robert ; Dynes, Patrick ; Petsche, Clayton; Petsche, Clayton (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 7, 2016

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A p-adic Perron-Frobenius Theorem

Costa, Robert ; Dynes, Patrick ; Petsche, Clayton

Arxiv ID: 1509.01702

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilateral phrenic nerve palsy in a diabetic causing respiratory failure

Da Costa, Robert ; Doctor, Pezad ; Mahajan, Kaustubh ; Lakkappan, Vidyadhara

Indian Journal of Critical Care Medicine, 2018, Vol.22(10), p.737-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-5229 ; DOI: 10.4103/ijccm.IJCCM_261_18

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Outcomes with Repeat Sternotomy in Octogenarians undergoing Surgical Aortic Valve Replacement (AVR)

Fong, Laura ; Stamp, Nikki ; Orr, Yishay ; Costa, Robert

Heart, Lung and Circulation, August 2016, Vol.25(8), pp.e103-e103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1443-9506 ; DOI: 10.1016/j.hlc.2015.12.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR INHIBIERUNG VON TUMORZELLWACHSTUM MIT FOXM1 SIRNS

Costa, Robert ; Wang, Iing

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facing skepticism, Jeb Bush begins outreach to conservatives

Rucker, Philip ; Costa, Robert

The Washington Post, Feb 26, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

After media drought, Hillary Clinton takes some questions in Iowa

Costa, Robert ; Fahrenthold, David

The Washington Post, May 19, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOP's 2016 hopefuls test their messages on conservative activists

Costa, Robert ; Gold, Matea ; Delreal, Jose A.

The Washington Post, Feb 26, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republican hopefuls chart divergent paths to take on Clinton

Rucker, Philip ; Costa, Robert

The Washington Post, April 28, 2015

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (23)
 2. 2011đến2012  (13)
 3. 2013đến2014  (167)
 4. 2015đến2017  (690)
 5. Sau 2017  (335)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.224)
 2. French  (7)
 3. German  (5)
 4. Portuguese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Costa, Robert
 2. Rucker, Philip
 3. Dawsey, Josh
 4. Sullivan, Sean
 5. Parker, Ashley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...