skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Lessons for Cyber Security?

Nye, Joseph S.

Nye, Jr., Joseph S. 2011. Nuclear Lessons for Cyber Security? Strategic Studies Quarterly 5(4): 18-38.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inevitability and War

Nye, Joseph S.

Nye, Joseph S. Inevitability and War. International Security. Forthcoming, 2014. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the liberal order survive? The history of an idea.(OUT OF ORDER?)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2017, Vol.96(1), p.10(7)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Will Tell.(Did America Get China Wrong? The Engagement Debate)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2018, Vol.97(4), p.190(3)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of American Power: dominance and decline in perspective

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2010, Vol.89(6), p.2

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Information Revolution and Soft Power

Nye, Joseph S.

Nye, Joseph S. 2014. The Information Revolution and Soft Power. Current History 113(759): 19-22. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3530

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Twenty‐First Century Will Not Be a “Post‐American” World

Nye, Joseph S.

International Studies Quarterly, March 2012, Vol.56(1), pp.215-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2011.00698.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear lessons for cyber security?

Nye, Joseph S. , Jr.

Strategic Studies Quarterly, Winter, 2011, Vol.5(4), p.18(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-1815

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and soft power.(Section One: Theorizing Public Diplomacy)(Author abstract)(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 2008, Vol.616, p.94(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'équilibre des puissances au XXIe siècle

Nye, Joseph S

Géoéconomie, 2013, Vol.65(2), pp.19-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1620-9869 ; E-ISSN: 2258-7748 ; ISBN: 9782362590504 ; ISBN: 236259050X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal crises rarely fell empires.(Letter to the editor)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2010, Vol.89(4), p.177

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and Soft Power

Nye, Joseph S

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 2008, Vol.616(1), pp.94-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716207311699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get smart: combining hard and soft power.(Response)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap between Theory and Policy.(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Psychology, August, 2008, Vol.29(4), p.593(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Leadership and the Creation of the American Era

Nye, Joseph S.

E-ISBN: 9781400846405 ; DOI: 10.1515/9781400846405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Political Strategy Be Applied to Cyberspace?

Nye, Joseph S.

Cyberwarfare

ISBN: 978-1-5345-0201-7

Toàn văn sẵn có

17
The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities
The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities
The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities

Nye, Joseph S., Jr

Global Commission on Internet Governance Paper Series

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prefacio y Capitulo 5 "El poder blando y la politica exterior americana"

Nye, Joseph S.; Tovar Ruiz, Juan

Relaciones internacionales: Revista académica cuatrimestral de publicación electrónica, 2010, Issue 14, pp.117-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1699-3950

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das Erlernen des Neuen Führungsstils
Learning the New Leadership

Nye, Joseph S.

Zeitschrift für Politikberatung, 2009, Vol.2(2), pp.318-322

ISSN: 1865-4789 ; E-ISSN: 1865-4797 ; DOI: 10.1007/s12392-009-0103-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declinist pundits.(WHO WON THE GREAT RECESSION?)

Nye, Joseph S.

Foreign Policy, Nov, 2012, Issue 196, p.64(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (9)
 2. 2010đến2011  (13)
 3. 2012đến2013  (10)
 4. 2014đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40)
 2. German  (2)
 3. French  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nye, Joseph S
 2. Nye, Joseph S. , Jr.
 3. Nye, Joseph
 4. Nye, Joseph S., Jr
 5. Nye, Js

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...