skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Thế kỷ 21 xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

H. : KHXH, 2008 - (327.47059 QUA 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Đoàn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Thu Mỹ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327.1 ĐO-N 2010)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 40

Đoàn Thị Thanh Nhàn

ĐHKHXH & NV; 2010

Truy cập trực tuyến

4
Inventing Vietnam : the United States and State Building, 1954-1968
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventing Vietnam : the United States and State Building, 1954-1968

Carter James M.

New York : Cambridge University Press, 2008. - (959.704 CAR 2008) - ISBN9780521716901

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (2)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đoàn Thị Thanh Nhàn
 2. Nguyễn Thu Mỹ
 3. Nguyễn Quang Thuấn
 4. Carter James M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...