skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 236  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a display screen or portion thereof

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a display screen or portion thereof

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a display screen or portion thereof

Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADDING A CONTACT TO A HOME SCREEN

Van Os Marcel MWA

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a display screen or portion thereof

Van Os, Marcel; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a display screen or portion thereof

Van Os, Marcel; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXTUAL VOICE COMMANDS

Van Os, Marcel ; Novick, Gregory ; Herz, Scott

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a display screen or portion thereof

Van Os, Marcel; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated graphical user interfaces for a display screen or portion thereof

Anzures Freddy ; Ording Bas ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXTUAL VOICE COMMANDS

Van Os Marcel ; Novick Gregory ; Herz Scott

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified Settings for Multiple Account Types

Van Os Marcel MWA ; Marcos Paul ; Doll Evan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIMULATION OF MULTI-POINT GESTURES WITH A SINGLE POINTING DEVICE

Dicker, George, R ; Van Os, Marcel ; Williamson, Richard ; Blumenberg, Chris

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video communication systems and methods

Ciudad Jean-Pierre ; Stochosky Michael ; Forstall Scott ; Van Os Marcel

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of multi-point gestures with a single pointing device

Dicker, George R ; Van Os, Marcel ; Williamson, Richard ; Blumenberg, Chris

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR EDITING ON A PORTABLE MULTIFUNCTION DEVICE

Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Lemay, Stephen, O ; Westerman, Wayne, C ; Victor, B., Michael

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device supporting application switching

Forstall Scott ; Christie Greg ; Lemay Stephen O ; Van Os Marcel ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video communication systems and methods

Ciudad, Jean-Pierre ; Stochosky, Michael ; Forstall, Scott ; Van Os, Marcel; Apple Inc (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for managing lists

Christie Greg ; Forstall Scott ; Lemay Stephen O ; Ording Bas ; Van Os Marcel ; Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer light adjustment

Kerr Duncan ; Ording Bas ; Christie Greg ; Chaudhri Imran ; Van Os Marcel ; King Nick

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR EDITING ON A PORTABLE MULTIFUNCTION DEVICE

Van Os, Marcel ; Ording, Bas ; Lemay, Stephen, O ; Westerman, Wayne, C ; Victor, B., Michael

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 236  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (218)
 2. French  (72)
 3. German  (41)
 4. Chinese  (9)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Van Os, Marcel
 2. Van Os Marcel
 3. Forstall Scott
 4. Forstall, Scott
 5. Chaudhri, Imran

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...