skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: 2008đến2009 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Civil society in Burma the development of democracy amidst conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil society in Burma the development of democracy amidst conflict

South, Ashley

E-ISBN 9789812309044 ; E-ISBN 9789812309051 ; E-ISBN 9812309047 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Karen revolution in Burma diverse voices, uncertain ends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Karen revolution in Burma diverse voices, uncertain ends

Ardeth Maung Thawnghmung

E-ISBN 9789812308047 ; E-ISBN 9789812308054 ; E-ISBN 9812308040 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Framing security agendas U.S. counterterrorist policies and Southeast Asian responses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing security agendas U.S. counterterrorist policies and Southeast Asian responses

Foot, Rosemary

E-ISBN 9789812308665 ; E-ISBN 9789812308672 ; E-ISBN 9812308660 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Southern Thailand the dynamics of conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southern Thailand the dynamics of conflict

Funston, N. John

E-ISBN 9789812308870 ; E-ISBN 9789812308887 ; E-ISBN 9812308873 ; Series ISSN 15471349 ; Series ISSN 15471330

Toàn văn sẵn có

5
Concepts in Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts in Law

Jaap Hage ; Dietmar von der Pfordten;; Hage, Jaap ; Pfordten, Dietmar

Series ISSN: 1572-4395 ; ISBN: 978-90-481-2981-2 ; E-ISBN: 978-90-481-2982-9 ; DOI: 10.1007/978-90-481-2982-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi refugees: seeking stability in Syria and Jordan.(Report)

Fagen, Patricia Weiss

CIRS Occasional Papers Georgetown University, on behalf of its School of Foreign Service in Qatar, 2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2072-5957

Toàn văn không sẵn có

7
Southeast Asian affairs 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian affairs 2008

Singh, Daljit ;Than, Tin Maung Maung;

E-ISBN 9789812307897 ; E-ISBN 9789812307903 ; E-ISBN 9789812307910 ; E-ISBN 9812303065 ; E-ISBN 9812303073 ; E-ISBN 9812303723 ; E-ISBN 9812303731 ; E-ISBN 9812304320 ; E-ISBN 9812304428 ; E-ISBN 9812307893 ; Series ISSN 03775437

Toàn văn sẵn có

8
Southeast Asian affairs 2009
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asian affairs 2009

Singh, Daljit;

E-ISBN 9789812309464 ; E-ISBN 9789812309471 ; E-ISBN 9789812309488 ; E-ISBN 9812309462 ; Series ISSN 03775437

Toàn văn sẵn có

9
Regional outlook Southeast Asia 2008-2009
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional outlook Southeast Asia 2008-2009

Nair, Deepak

E-ISBN 9789812307675 ; E-ISBN 9812307672 ; E-ISBN 9819812307682 ; Series ISSN 02183056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Brookings papers on economic activity fall 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brookings papers on economic activity fall 2008

Elmendorf, Douglas W

E-ISBN 081570299X ; E-ISBN 9780815702993 ; E-ISBN 9780815703501 ; Series ISSN 00072303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Templates in Chemistry III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Templates in Chemistry III

Broekmann, Peter ;Dötz, Karl-Heinz ;Schalley, Christoph A.;; Broekmann, Peter ; Dötz, Karl-Heinz ; Schalley, Christoph

Series ISSN: 0340-1022 ; ISBN: 978-3-540-89691-3 ; E-ISBN: 978-3-540-89692-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-89692-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Underactuated Robotic Hands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underactuated Robotic Hands

Birglen, Lionel ; Laliberté, Thierry ; Gosselin, Clément

Series ISSN: 1610-7438 ; ISBN: 978-3-540-77458-7 ; E-ISBN: 978-3-540-77459-4 ; DOI: 10.1007/978-3-540-77459-4

Toàn văn sẵn có

13
The Subthalamic Nucleus Part I: Development, Cytology, Topography and Connections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subthalamic Nucleus Part I: Development, Cytology, Topography and Connections

Marani, Enrico ; Heida, Tjitske ; Lakke, Egbert ; Usunoff, Kamen

Series ISSN: 0301-5556 ; ISBN: 978-3-540-79459-2 ; E-ISBN: 978-3-540-79460-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-79460-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Electrochemical process simulation III 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical process simulation III 3

Brebbia, C. A. ;Adey, R. A.;

E-ISBN 9781845641924 ; E-ISBN 9781845643690 ; Series ISSN 17464471 ; Series ISSN 17433533

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, Daljit
  2. Hage, Jaap
  3. South, Ashley
  4. Nair, Deepak
  5. Enrico Marani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...