skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27.861  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Năm xuất bản: 2008đến2009 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerant majorities, loyal minorities and ‘ethnic reversals’: constructing minority rights at Versailles 1919 *

Riga, Liliana ; Kennedy, James

Nations and Nationalism, July 2009, Vol.15(3), pp.461-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00382.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shared values of Singapore: sexual minority rights as Singaporean value

Chan, Phil C.W.

The International Journal of Human Rights, 01 June 2009, Vol.13(2-3), p.279-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980902758150

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Multiculturalism and Minority Rights: The Role of National Identification and Out-group Threat

Verkuyten, Maykel

Social Justice Research, 2009, Vol.22(1), pp.31-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7466 ; E-ISSN: 1573-6725 ; DOI: 10.1007/s11211-008-0087-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inter-relationship between International and National Minority-Rights Law in Selected Western Balkan States

Harzl, Benedikt ; Engl, Alice

Review of Central and East European Law, 2009, Vol.34(4), pp.307-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9880 ; E-ISSN: 1573-0352 ; DOI: 10.1163/092598809X12474728805732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Has Limited the EU's Impact on Minority Rights in Accession Countries?

Rechel, Bernd

East European Politics & Societies, February 2008, Vol.22(1), pp.171-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325407311796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim and Non‐Muslim Adolescents’ Reasoning About Freedom of Speech and Minority Rights

Verkuyten, Maykel ; Slooter, Luuk

Child Development, May 2008, Vol.79(3), pp.514-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2008.01140.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU and Minority Rights in Turkey

Toktas, Sule ; Aras, Bulent

Political Science Quarterly, December 2009, Vol.124(4), pp.697-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2009.tb00664.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The internationalization of minority rights

Kymlicka, Will

International Journal of Constitutional Law, 2008, 2007, Vol. 6(1), pp.1-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mom032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The EU and Minority Rights in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU and Minority Rights in Turkey

Toktas, Sule ; Aras, Bulent

Political Science Quarterly, 12/2009, Vol.124(4), pp.697-720 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-165X.2009.tb00664.x

Toàn văn sẵn có

10
Muslim and Non-Muslim Adolescents’ Reasoning About Freedom of Speech and Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim and Non-Muslim Adolescents’ Reasoning About Freedom of Speech and Minority Rights

Verkuyten, Maykel ; Slooter, Luuk

Child Development, 05/2008, Vol.79(3), pp.514-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01140.x

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation at Minority Rights Group

Thomas, Claire

Journal of Human Rights Practice, 2009, Vol. 1(3), pp.488-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-9619 ; E-ISSN: 1757-9627 ; DOI: 10.1093/jhuman/hup020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in international law

Macklem, Patrick

International Journal of Constitutional Law, 2008, Vol. 6(3-4), pp.531-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mon019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COLONIAL-POST COLONIAL ANTECEDENTS OF MINORITY RIGHTS ISSUES IN AFRICA

Appiagyei-Atua, Kwadwo ; Atupare, Peter

Contemporary Legal and Economic Issues, 2009, Vol.2, pp.9-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18476171

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Democracy and Development: The African Experience

Appiagyei-Atua, Kwadwo

International Journal on Minority and Group Rights, 2008, Vol.15(4), pp.489-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181108X374770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perils of ''pure democracy'': minority rights, liquor politics, and popular sovereignty in antebellum America

Volk, Kyle G.

Journal of the Early Republic, Winter, 2009, Vol.29(4), p.641-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-1275

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shared Values of Singapore: Sexual Minority Rights as Singaporean Value

Chan, Phil C.W.

The International Journal of Human Rights, 2009, Vol.13(2-3), pp.279-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq's minority crisis and U.S. national security: protecting minority rights in Iraq.(Symposium: Rethinking the Future: The Next Five Years in Iraq)

Youash, Michael

American University International Law Review, March-April, 2009, Vol.24(2), p.341-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-460X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restraining the heartless: racist speech and minority rights.(Symposium: An Ocean Apart? Freedom of Expression in Europe and the United States)

Bell, Jeannine

Indiana Law Journal, Summer, 2009, Vol.84(3), p.963-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-6665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Minderheitenfrage in der Europäischen Union
Minority rights in the European Union

Pan, Christoph

Europäisches Journal für Minderheitenfragen, 2009, Vol.2(1), pp.20-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1865-1089 ; E-ISSN: 1865-1097 ; DOI: 10.1007/s12241-009-0036-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Accountability, Constitutional Reform and Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accountability, Constitutional Reform and Minority Rights

Eberhard, Harald ; Lachmayer, Konrad

ICL Journal, 01/1/2008, Vol.2(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2306-3734 ; E-ISSN: 1995-5855 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/icl-2008-0202

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27.861  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (12.522)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (26.251)
 2. French  (167)
 3. Spanish  (161)
 4. Chinese  (81)
 5. German  (66)
 6. Portuguese  (44)
 7. Italian  (12)
 8. Lithuanian  (11)
 9. Croatian  (9)
 10. Slavic (Other)  (8)
 11. Japanese  (5)
 12. Arabic  (4)
 13. Slovenian  (4)
 14. Dutch  (3)
 15. Norwegian  (2)
 16. Turkish  (2)
 17. Hungarian  (1)
 18. Russian  (1)
 19. Greek  (1)
 20. Hebrew  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Kymlicka, Will
 3. Suksi, Markku
 4. Drzewicki, Krzysztof
 5. Tronvoll, Kjetil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...