skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa Năm xuất bản: 2007đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Strangers either way the lives of Croatian refugees in their new home
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strangers either way the lives of Croatian refugees in their new home

Jasna Capo Zmegac

E-ISBN 1845453174 ; E-ISBN 9780857453181 ; E-ISBN 9781845453176

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULICNA NOMENKLATURA GRADA SPLITA KAO ODRAZ POLITICKIH I KULTURNIH PROMJENA

Mirosevic, Lena ; Borzic, Marin

Etnoloska Tribina, 2014, Vol.44(37), pp.187-201,296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03511944 ; E-ISSN: 13330993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...