skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Năm xuất bản: 2007đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Literature After Globalization: Textuality, Technology and the Nation-State
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature After Globalization: Textuality, Technology and the Nation-State

Leonard, Philip

ISBN10: 1441190716 ; ISBN13: 9781441190710 ; E-ISBN10: 1441155732 ; E-ISBN13: 9781441155733

Toàn văn sẵn có

2
Cosmopolitanism, nationalism, and individualism in modern China the Chenbao fukan and the new cultural era, 1918–1928
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism, nationalism, and individualism in modern China the Chenbao fukan and the new cultural era, 1918–1928

Xu, Xiaoqun

E-ISBN 9780739189146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Ireland, India and Nationalism in Nineteenth-Century Literature: Cambridge studies in nineteenth-century literature and culture v. 55.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland, India and Nationalism in Nineteenth-Century Literature: Cambridge studies in nineteenth-century literature and culture v. 55.

Wright, Julia M

ISBN10: 052186822X ; ISBN13: 9780521868228 ; E-ISBN10: 0511538065 ; E-ISBN13: 9780511538063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurji Zaidan and the Foundations of Arab Nationalism

Philipp, Thomas ; Zaidan, Jurji

E-ISBN: 9780815652717 ; E-ISBN: 0815652712

Toàn văn sẵn có

5
Nationalism and the Cinema in France - Political Mythologies and Film Events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France - Political Mythologies and Film Events, 1945-1995

Frey, Hugo

ISBN: 9781782383659 ; E-ISBN: 9781782383666 ; E-ISBN: 1782383662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The International Novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Novel

Patterson, Annabel

ISBN: 9780300198003 ; ISBN: 0300198000 ; E-ISBN: 9780300210408 ; E-ISBN: 030021040X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Mediating Cultural Diversity in a Globalised Public Space
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediating Cultural Diversity in a Globalised Public Space

Rigoni, Isabelle ; Saitta, Eugénie;; Rigoni, Isabelle ; Saitta, Eugénie

E-ISBN: 9781137283405 E-ISBN: 1137283408 DOI: 10.1057/9781137283405 ISBN: 9780230348776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Transnational Cervantes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Cervantes

Childers, William

ISBN: 9781442615113 ; E-ISBN: 9781442621626

Toàn văn sẵn có

9
The Power of the Pen: The Politics, Nationalism, and Influence of Sir John Willison
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of the Pen: The Politics, Nationalism, and Influence of Sir John Willison

Clippingdale, Richard ; Clark, Joe

ISBN: 9781459703735 ; ISBN: 1459703731

Toàn văn sẵn có

10
Homemade Men in Postwar Austrian Cinema - Nationhood, Genre and Masculinity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homemade Men in Postwar Austrian Cinema - Nationhood, Genre and Masculinity

Fritsche, Maria

ISBN: 9780857459459 ; E-ISBN: 9780857459466 ; E-ISBN: 0857459465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Creating Languages in Central Europe During the Last Millennium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Languages in Central Europe During the Last Millennium

Kamusella, Tomasz

E-ISBN: 9781137507846 E-ISBN: 1137507845 DOI: 10.1057/9781137507846 ISBN: 9781137507839

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Formative Fictions - Nationalism, Cosmopolitanism, and the "Bildungsroman"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formative Fictions - Nationalism, Cosmopolitanism, and the "Bildungsroman"

Boes, Tobias

ISBN: 9780801451775 ; E-ISBN: 9780801465659

Toàn văn sẵn có

13
Performance and the Global City
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance and the Global City

Hopkins, D. J. ;Solga, Kim;; Hopkins, D.J. ; Solga, Kim

E-ISBN: 9781137367853 E-ISBN: 1137367857 DOI: 10.1057/9781137367853 ISBN: 9780230361676

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Migration, Space and Transnational Identities : The British in South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Space and Transnational Identities : The British in South Africa

Conway, Daniel; Leonard, Pauline

E-ISBN: 9781137319135 E-ISBN: 1137319135 DOI: 10.1057/9781137319135 ISBN: 9780230346574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Foreign Security Policy, Gender, and US Military Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Security Policy, Gender, and US Military Identity

Brunner, Elgin Medea

E-ISBN: 9781137296849 E-ISBN: 1137296844 DOI: 10.1057/9781137296849 ISBN: 9781137296832

Toàn văn sẵn có

16
Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830–1860 reading the stranger.

Buonomo, Leonardo

E-ISBN 9781611476521 ; E-ISBN 9781611478679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Journeys in Argentine and Brazilian Cinema : Road Films in a Global Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journeys in Argentine and Brazilian Cinema : Road Films in a Global Era

Pinazza, Natália

E-ISBN: 9781137336040 E-ISBN: 1137336048 DOI: 10.1057/9781137336040 ISBN: 9781137336033

Toàn văn sẵn có

18
Emotions, Language and Identity on the Margins of Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotions, Language and Identity on the Margins of Europe

Giorgi, Kyra

E-ISBN: 9781137403483 E-ISBN: 1137403489 DOI: 10.1057/9781137403483 ISBN: 9781137403476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Dispute Over the Diaoyu/Senkaku Islands : How Media Narratives Shape Public Opinion and Challenge the Global Order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dispute Over the Diaoyu/Senkaku Islands : How Media Narratives Shape Public Opinion and Challenge the Global Order

Hollihan, Thomas A.;; Hollihan, Thomas A.

E-ISBN: 9781137443366 E-ISBN: 1137443367 DOI: 10.1057/9781137443366 ISBN: 9781137443359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Globalization, Political Violence and Translation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Political Violence and Translation

Bielsa, Esperanza; Hughes, Christopher W

E-ISBN: 9780230235410 E-ISBN: 0230235417 DOI: 10.1057/9780230235410 ISBN: 9780230218819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2008  (5)
 3. 2009đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Arabic  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Philipp, Thomas
 2. Childers, William
 3. Buonomo, Leonardo
 4. Xu, Xiaoqun
 5. Giorgi, Kyra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...