skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Năm xuất bản: 2007đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

15,363 IRMA images of 193 categories for ImageCLEFmed 2009; 15.363 IRMA Bilder in 193 Kategorien für ImageCLEFmed 2009

Deserno, Thomas ; Ott, B.

DOI: 10.18154/RWTH-2016-06143

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

13,076 IRMA images of 199 categories for ImageCLEFmed 2008; 13.076 IRMA Bilder in 199 Kategorien für ImageCLEFmed 2008

Deserno, Thomas ; Ott, B.

DOI: 10.18154/RWTH-2016-06145

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

12,000 IRMA images from 116 categories for ImageCLEFmed 2007; 12.000 IRMA Bilder in 116 Kategorien für ImageCLEFmed 2007

Deserno, Thomas ; Schubert, Henning ; Ott, B. ; Leisten, M.

DOI: 10.18154/RWTH-2016-06146

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information management system for water resource management of Huai Jorakhe Mak reservoir Buriram province

Sooktawee Singhtee

DOI: 10.14457/MU.THE.2007.162

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary material for the paper "Committees, sequential voting and transparency"

Hahn, Volker

DOI: 10.3929/ethz-a-005570816

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (3)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...