skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 120.606  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2007đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lobbying
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

ISBN3-8100-3961-6;ISBN3-531-90598-8

Truy cập trực tuyến

2
Hardball Lobbying for Nonprofits
Hardball Lobbying for Nonprofits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardball Lobbying for Nonprofits

ISBN1-4039-8202-3;ISBN1-349-53899-X;ISBN9786611362881;ISBN1-281-36288-3;ISBN0-230-60483-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying,

Travel Weekly (UK), Jan 5, 2007

Toàn văn không sẵn có

4
Lobbying in America: A Reference Handbook
Lobbying in America: A Reference Handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in America: A Reference Handbook

ISBN1-59884-112-2;ISBN9786612535482;ISBN1-84972-904-2;ISBN1-282-53548-X;ISBN1-59884-113-0

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign informational lobbying can enhance tourism : evidence from the Caribbean

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Regards sur l’économie allemande, 01 July 2009

ISSN: 1156-8992 ; E-ISSN: 1965-0787

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Regards sur l'économie allemande, 01 July 2009, Vol.n 92(3), pp.43-43

ISSN: 1156-8992 ; E-ISSN: 1965-0787

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying

€œneil” Strine IV, Harry C.

Encyclopedia of American Government and Civics, 3-Volume Set

ISBN: 978-1-4381-2673-9

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Barron, Andrew

Encyclopedia of Business in Today's World

ISBN: 978-1-4129-6428-9

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Heaney, Michael T.

Political Encyclopedia of U.S. States & Regions

ISBN: 978-1-60426-687-0

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences

ISBN: 978-1-4129-7202-4

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Berger, Bruce K.

The International Encyclopedia of Communication

ISBN: 978-1-4051-8640-7

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Berger, Bruce K.

The International Encyclopedia of Communication

ISBN: 978-1-4443-3106-6

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Congress A to Z

ISBN: 978-1-60426-704-4

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

A Dictionary of Environment and Conservation

ISBN: 978-0-19-172665-1

Toàn văn không sẵn có

16
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Contemporary World Issues: Lobbying in America: A Reference Handbook

ISBN: 9781598841121

Toàn văn không sẵn có

17
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Key Concepts in Public Relations

ISBN: 9781412923187

Toàn văn sẵn có

18
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Encyclopedia of Business in Today's World

ISBN: 9781412964272

Toàn văn không sẵn có

19
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences

ISBN: 9781412951432

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

International Encyclopedia of the Social Sciences

ISBN: 978-0-02-866117-9

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 120.606  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (114.714)
 2. German  (423)
 3. French  (407)
 4. Spanish  (133)
 5. Portuguese  (56)
 6. Chinese  (30)
 7. Swedish  (23)
 8. Italian  (14)
 9. Korean  (10)
 10. Japanese  (8)
 11. Lithuanian  (7)
 12. Dutch  (7)
 13. Czech  (5)
 14. Polish  (4)
 15. Norwegian  (3)
 16. Hungarian  (2)
 17. Serbian  (1)
 18. Bokmål, Norwegian  (1)
 19. Turkish  (1)
 20. Romanian  (1)
 21. Hebrew  (1)
 22. Danish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Stoffer, Harry
 3. Schneider, Mary Ellen
 4. Organisation For Economic Co-operation And Development
 5. Palokangas, Tapio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...