skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Rural Areas xóa Năm xuất bản: 2007đến2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illusion of Inclusion : Women's Access to Rights in Northern Kenya

Ayuko , Bonita ; Chopra , Tanja

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information and Public Choice : From Media Markets to Policy Making

Islam , Roumeen

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia - Peace Programmatic I : Demobilization and Reinsertion of Ex-Combatants in Colombia

World Bank

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do Women Fare in Education, Employment, and Health? A Gender Analysis of the 2006 Vietnam Household Living Standard Survey

World Bank

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Monitoring Report 2008 : MDGs and the Environment, Agenda for Inclusive and Sustainable Development

World Bank ; International Monetary Fund

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanzania - Pilot Rural Investment Climate Assessment : Stimulating Non-Farm Microenterprise Growth

World Bank

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. World Bank
  2. Ayuko , Bonita
  3. Islam , Roumeen
  4. Chopra , Tanja
  5. International Monetary Fund

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...