skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 829.892  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Developing supporting industries model in Vietnam: The case of Ha Tinh Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing supporting industries model in Vietnam: The case of Ha Tinh Province

Pham, Duc Thang; Bui, Thi Hoai Trang; Pham, Thi Hoang Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12932

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exporting culture which role for Europe in a global world

Springer; 2014 - (338.4770094)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Millennium Development Goals MDGs in Retrospect Africa’s Development Beyond 2015

Springer; 2015 - (338.96)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention in the Modern UK Brewing Industry

Spicer John; Thurman Chris; Walters John; Ward Simon

Palgrave Macmillan; 2012 - (338.47663420941)

Truy cập trực tuyến

5
Technical Efficiency of Vietnamese Manufacturing Firms and Its Determinants A Preliminary Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical Efficiency of Vietnamese Manufacturing Firms and Its Determinants A Preliminary Analysis

Vu, Thi Bich Lien; 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business

Vu, T. B. L. (2012). Technical Efficiency of Vietnamese Manufacturing Firms and Its Determinants A Preliminary Analysis. 2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14262

Truy cập trực tuyến

6
A study of politeness strategies in the conversational activities of the coursebook “New Headway” - intermediate as seen by teachers of University of Economic - Technical Industries
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of politeness strategies in the conversational activities of the coursebook “New Headway” - intermediate as seen by teachers of University of Economic - Technical Industries

Lưu, Thị Phương Thúy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54404

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of politeness strategies in the conversational activities of the coursebook “New Headway” intermediate as seen by teachers of University of Economic Technical Industries

Lưu Thị Phương Thúy

H ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Viễn thông Viettel : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chương trình đào tạo thí điểm)

Trần Thị Hoài An; Phạm Thị Liên

H. : ĐHKT , 2016 - (658.4 TR-A 2016)

Truy cập trực tuyến

9
Investing in renewable energy : making money on green chip stocks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investing in renewable energy : making money on green chip stocks

Siegel Jeffrey; Hodge Nick; Nelder Chris

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - (333.79 SIE 2008) - ISBN9780470152683;ISBN0470152680

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Encyclopedia of products & industries--manufacturing. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of products & industries--manufacturing. Volume 2

Bungert Patricia J.; Darnay Arsen

Detroit : Gale/Cenage Learning, c2008 - (338.003 ENC(2) 2008) - ISBN1414429851;ISBN9781414429854

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Encyclopedia of products & industries--manufacturing. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of products & industries--manufacturing. Volume 1

Bungert Patricia J.; Darnay Arsen

Detroit : Gale/Cenage Learning, c2008 - (338.003 ENC(1) 2008) - ISBN9781414429847

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Service management : operations, strategy, information technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service management : operations, strategy, information technology

Fitzsimmons James A.; Fitzsimmons Mona J

New York : McGraw-Hill, c2011. - (658 FIT 2011) - ISBN9780073403359 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Việt Nam : Đề tài NCKH.QGTĐ.12.23

Phan Chí Anh

Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế , 2015 - (658.8 PH-A 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Trade in clean and dirty industries in Vietnam under the effect of WTO integration process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade in clean and dirty industries in Vietnam under the effect of WTO integration process

Pham, Ha My; Vo, Thi Thai; Nguyen, Thi Mai Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12909

Truy cập trực tuyến

15
Chapter 4: Cross-Border M&As in Related and Technology-Intensive Industries: Evidence on the Dynamics of Spatial Distance, Industry Context, and Completion Likelihood of International Takeovers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 4: Cross-Border M&As in Related and Technology-Intensive Industries: Evidence on the Dynamics of Spatial Distance, Industry Context, and Completion Likelihood of International Takeovers

Labbas, Elisa; Sahib, Padma Rao; Doan, Thu Trang

Elisa Labbas, , Padma Rao Sahib, , Trang Thu Doan, (2018), Cross-Border M&As in Related and Technology-Intensive Industries: Evidence on the Dynamics of Spatial Distance, Industry Context, and Completion Likelihood of International Takeovers, in Sydney Finkelstein , Cary L. Cooper (ed.) Advances in Mergers and Acquisitions (Advances in Mergers and Acquisitions, Volume 17) Emerald Publishing Limited, pp.75 - 93; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63990; ISBN: 978-1-78756-136-6; eISBN: 978-1-78756-135-9

Truy cập trực tuyến

16
Chapter 4 Cross-Border M&As in Related and Technology-Intensive Industries: Evidence on the Dynamics of Spatial Distance, Industry Context, and Completion Likelihood of International Takeovers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 4 Cross-Border M&As in Related and Technology-Intensive Industries: Evidence on the Dynamics of Spatial Distance, Industry Context, and Completion Likelihood of International Takeovers

Labbas, Elisa; Sahib, Padma Rao; Doan, Trang Thu; Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

Elisa Labbas, , Padma Rao Sahib, , Trang Thu Doan, (2018), Cross-Border M&As in Related and Technology-Intensive Industries: Evidence on the Dynamics of Spatial Distance, Industry Context, and Completion Likelihood of International Takeovers, in Sydney Finkelstein , Cary L. Cooper (ed.) Advances in Mergers and Acquisitions (Advances in Mergers and Acquisitions, Volume 17) Emerald Publishing Limited, pp.75 - 93; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64803

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Services marketing integrating customer focus across the firm 4th ed

Zeithaml Valarie A; Bitner Mary Jo; Gremler Dwayne D

McGraw Hill Irwin; 2006 - (658.8 ZEI 2006)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of fibre connectivity on SMEs benefits and business opportunities

Lacohée Hazel; Phippen Andy

Palgrave Macmillan; 2016 - (384,33)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply chain integration challenges in commercial aerospace a comprehensive perspective on the aviation value chain

Springer; 2017 - (338,4762913)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights trade offs in times of economic growth the long term capability impacts of extractive led development

Valencia Areli

Palgrave Macmillan; 2015 - (363,731)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 829.892  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (80.131)
 2. 2008đến2009  (101.162)
 3. 2010đến2011  (122.157)
 4. 2012đến2014  (191.879)
 5. Sau 2014  (334.563)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (760.861)
 2. Chinese  (101.533)
 3. French  (73.224)
 4. German  (37.469)
 5. Korean  (14.793)
 6. Japanese  (14.284)
 7. Russian  (13.915)
 8. Spanish  (8.913)
 9. Portuguese  (7.335)
 10. Polish  (2.472)
 11. Ukrainian  (1.259)
 12. Danish  (941)
 13. Norwegian  (866)
 14. Czech  (585)
 15. Finnish  (563)
 16. Italian  (519)
 17. Hungarian  (482)
 18. Romanian  (385)
 19. Arabic  (315)
 20. Dutch  (231)
 21. Turkish  (181)
 22. Hebrew  (166)
 23. Greek  (128)
 24. Persian  (44)
 25. Lithuanian  (21)
 26. Slovak  (5)
 27. Vietnamese  (4)
 28. Icelandic  (3)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (677)
 2. T - Technology .  (71)
 3. K - Law.  (32)
 4. Q - Science.  (30)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fox, Bette - Lee
 2. Francisco, Michael
 3. Yang, Walter
 4. Huggett, Brady
 5. Gebauer, Heiko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...