skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cognition, Communication and Interaction: Transdisciplinary Perspectives on Interactive Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognition, Communication and Interaction: Transdisciplinary Perspectives on Interactive Technology

Gill, Satinder P. ;Vanderdonckt, Jean ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternó, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit van Der (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Gill, Satinder (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781846289262 ; ISBN: 1846289262 ; E-ISBN: 9781846289279 ; E-ISBN: 1846289270 ; DOI: 10.1007/978-1-84628-927-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Maturing Usability: Quality in Software, Interaction and Value
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturing Usability: Quality in Software, Interaction and Value

Law, Effie Lai-Chong ;Hvannberg, Ebba ;Cockton, Gilbert ;Jeffries, R. ;Wixon, D.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit van Der (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Law, Effie Lai-Chong (Editor) ; Hvannberg, Ebba Thora (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781846289408 ; ISBN: 1846289408 ; E-ISBN: 9781846289415 ; E-ISBN: 1846289416 ; DOI: 10.1007/978-1-84628-941-5

Toàn văn sẵn có

3
Web Accessibility: A Foundation for Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Accessibility: A Foundation for Research

Harper, Simon ;Yesilada, Yeliz ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Harper, Simon (Editor) ; Yesilada, Yeliz (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848000490 ; ISBN: 1848000499 ; E-ISBN: 9781848000506 ; E-ISBN: 1848000502 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-050-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
End User Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

End User Development

Lieberman, Henry ;Paternó, Fabio ;Wulf, Volker;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Lieberman, Henry (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Wulf, Volker (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781402042201 ; ISBN: 1402042205 ; E-ISBN: 9781402053863 ; E-ISBN: 140205386X ; DOI: 10.1007/1-4020-5386-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...