skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.578.533  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B.

Side Effects of Drugs Annual, 2011, Vol.33, pp.447-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-53741-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-53741-6.00022-2

Toàn văn không sẵn có

2
Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area

Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59839

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B.

Side Effects of Drugs Annual, 2010, Vol.32, pp.413-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-53550-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(10)32022-8

Toàn văn không sẵn có

4
Thermodynamic properties of alkali metals under influence of impurity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic properties of alkali metals under influence of impurity

Nguyen, Van Hung

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58257

Truy cập trực tuyến

5
Uptake of metals and metalloids by plants growing in a lead-zinc mine area, Northern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uptake of metals and metalloids by plants growing in a lead-zinc mine area, Northern Vietnam

Nguyen, Thi Hoang Ha; Mai, Trong Nhuan; Masayuki, Sakakibara

ISIKNOWLEDGE; 0304-3894; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28832; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389410016006

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

J.S. Flora, Swaran

Biomarkers in Toxicology

ISBN: 978-0-12-404649-8

Toàn văn không sẵn có

7
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Bourne, Neil

Materials in Mechanical Extremes : Fundamentals and Applications, 5, pp.214-313

Online ISBN: 9781139152266 ; Hardback ISBN: 9781107023758 ; DOI: 10.1017/CBO9781139152266.006

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

The Homer Encyclopedia

ISBN: 978-1-4443-9266-1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Solid Matter

ISBN: 978-1-4381-3558-8

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Comprehensive Biomaterials

ISBN: 978-0-08-055294-1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Futures Made Simple

ISBN: 978-0-7303-7685-9

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

World History Encyclopedia

ISBN: 978-1-85109-930-6

Toàn văn sẵn có

13
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Gad, S.C.

Encyclopedia of Toxicology, pp.231-231

ISBN: 978-0-12-386454-3 ; ISBN: 978-0-12-386455-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-386454-3.00877-0

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Children's Illustrated Encyclopedia

ISBN: 978-0-7566-7254-6

Toàn văn không sẵn có

15
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Hill, Marquita K.

Understanding Environmental Pollution, 15, pp.425-455

Online ISBN: 9780511840654 ; Hardback ISBN: 9780521518666 ; Paperback ISBN: 9780521736695 ; DOI: 10.1017/CBO9780511840654.016

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

World Coin News, Sept, 2014, p.4(1)

ISSN: 0145-9090

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Dec 24, 2013, Vol.62(51), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Dec 31, 2013, Vol.62(52), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Oct 14, 2014, Vol.63(32), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Oct 21, 2014, Vol.63(33), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.578.533  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.103.107)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.242.808)
 3. Trong mục lục thư viện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (519.157)
 2. 2008đến2010  (721.591)
 3. 2011đến2013  (1.012.049)
 4. 2014đến2017  (1.660.441)
 5. Sau 2017  (665.295)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (193.625)
 2. Metals  (176.812)
 3. Index Medicus  (169.652)
 4. Copper  (101.491)
 5. Physics  (83.247)
 6. Heavy Metals  (74.003)
 7. Metal Industries  (50.435)
 8. Zinc  (49.342)
 9. Cadmium  (46.424)
 10. Nickel  (40.835)
 11. Iron  (39.781)
 12. Adsorption  (39.559)
 13. Lead  (36.920)
 14. Environmental Monitoring  (27.637)
 15. Water Pollutants, Chemical  (24.866)
 16. Chromium  (23.714)
 17. Sediments  (18.476)
 18. Metals, Heavy  (16.749)
 19. Condensed Matter  (14.718)
 20. Risk Assessment  (14.565)
 21. Ferromagnetism  (9.060)
 22. Heavy metal  (6.996)
 23. Carbon nanotubes  (5.428)
 24. Zeolite  (1.477)
 25. EXAFS  (812)
 26. Cluster  (401)
 27. Ferrimagnetism  (316)
 28. Alkali metal  (253)
 29. paddy soil  (230)
 30. Hydrus-1D  (30)
 31. Kim loại nặng  (11)
 32. Hóa học  (8)
 33. Kim loại  (5)
 34. Chemical Engineering and Technology  (4)
 35. Hóa vô cơ  (4)
 36. Phương pháp giảng dạy  (4)
 37. Kim loại chuyển tiếp  (3)
 38. Đất  (2)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.288.010)
 2. Chinese  (139.820)
 3. German  (91.482)
 4. French  (53.379)
 5. Japanese  (46.139)
 6. Korean  (22.869)
 7. Russian  (9.927)
 8. Spanish  (8.113)
 9. Portuguese  (5.072)
 10. Ukrainian  (1.592)
 11. Polish  (1.094)
 12. Italian  (656)
 13. Dutch  (639)
 14. Persian  (447)
 15. Finnish  (392)
 16. Undetermined  (378)
 17. Norwegian  (365)
 18. Czech  (320)
 19. Romanian  (292)
 20. Turkish  (262)
 21. Arabic  (222)
 22. Lithuanian  (186)
 23. Danish  (175)
 24. Hungarian  (125)
 25. Greek  (121)
 26. Hebrew  (108)
 27. Slovak  (107)
 28. Bokmål, Norwegian  (88)
 29. Thai  (17)
 30. Vietnamese  (12)
 31. Hindi  (4)
 32. Malay  (3)
 33. Serbo-Croatian  (3)
 34. Tibetan  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (3.732)
 2. Q - Science.  (3.601)
 3. H - Social sciences.  (2.813)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Y.
 2. Liu, Yang
 3. Zhang, Yong
 4. Li, Hui
 5. Zeng, Guangming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...