skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Air Pollution xóa Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polychlorinated biphenyls in polysulfide sealants--occurrence and emission from a landfill station

Persson, N Johan ; Pettersen, Harald ; Ishaq, Rasha ; Axelman, Johan ; Bandh, Cecilia ; Broman, Dag ; Zebühr, Yngve ; Hammar, Tommy

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), November 2005, Vol.138(1), pp.18-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; PMID: 15899540 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rice and Bricks: Environmental Issues and Mapping of the Unusual Crop Rotation Pattern in the Kathmandu Valley, Nepal

Haack, Barry ; Khatiwada, Gyanendra

Environmental Management, Jun 2007, pp.774-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s00267-006-0167-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory evaluation of volatile organic compounds emissions from coated and uncoated oriented strandboard

Bartekova , A. ; Lungu , C. ; Shmulsky , R. ; Huelman , P. ; Park , J.Y.

Forest products journal, 2006, Vol.56(2), pp.85-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental performance improvement in residential construction: the impact of products, biofuels, and processes

Lippke , B. ; Edmonds , L.

Forest products journal, 2006, Vol.56(10), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on the indoor air quality in new houses in Hokkaido [Japan]

Ishii , M. ; Akitsu , H. ; Isaji , S. ; Asakura , N. ; Matsumoto , K. ; Suzuki , M. ; Itoge , O. ; Murata , S. ; Kobayashi , S.

Journal of the Hokkaido Forest Products Research Institute, 2007, Vol.(2), pp.9-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0913-140X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of acetaldehyde emission, 1: Emission from building materials

Akitsu , H. ; ; Isaji , S. ; ; Asakura , N. ; ; Hirabayashi , Y. ; ; Umehara , K.

Journal of the Hokkaido Forest Products Research Institute, 2006, Vol.(3), pp.8-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0913-140X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (4)
  2. Japanese  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Akitsu , H.
  2. Zebühr, Yngve
  3. Haack, Barry
  4. Edmonds, Lucy
  5. Haack, Barry N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...