skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History & Archaeology xóa Năm xuất bản: 2005đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 01 January 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200921187 ; ISBN: 9782200921187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?

Baev, Pavel

Chechnya

E-ISBN: 9781843313618 ; E-ISBN: 1843313618 ; DOI: 10.7135/UPO/9781843313618.008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

List of Political Geography Reviewers 2005

Political Geography, 2006, Vol.25(1), pp.iii-v [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2006.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Baev, Pavel K.
 3. Milkop, Ashley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...