skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Năm xuất bản: 2004đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Race rules electoral politics in New Orleans, 1965-2006.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race rules electoral politics in New Orleans, 1965-2006.

Liu, Baodong

E-ISBN 0739119672 ; E-ISBN 0739119680 ; E-ISBN 9780739119679 ; E-ISBN 9780739119686

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.

Kaufmann, Karen M

E-ISBN 0472098578 ; E-ISBN 0472068571 ; E-ISBN 9780472098576 ; E-ISBN 9780472068579

Toàn văn sẵn có

3
Triumph of order democracy and public space in New York and London
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triumph of order democracy and public space in New York and London

Keller, Lisa

E-ISBN 9780231146722 ; E-ISBN 9780231146739 ; E-ISBN 9780231518475

Toàn văn sẵn có

4
Rural Democracy in China : The Role of Village Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Democracy in China : The Role of Village Elections

He, Baogang

E-ISBN: 9780230607316 E-ISBN: 0230607314 DOI: 10.1057/9780230607316 ISBN: 9780230600164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Leading the localities Executive mayors in English local governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading the localities Executive mayors in English local governance

Copus, Colin

E-ISBN 0719071860 ; E-ISBN 9780719071867 ; E-ISBN 9781847792112

Toàn văn không sẵn có

6
The burghs and parliament in Scotland, c.1550–1651
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The burghs and parliament in Scotland, c.1550–1651

Alan R. Macdonald

E-ISBN 9780754653288 ; E-ISBN 9780754684299

Toàn văn không sẵn có

7
The changing role of local politics in britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing role of local politics in britain

Steve Leach

E-ISBN 1847421636 ; E-ISBN 1861346077 ; E-ISBN 9781847421630 ; E-ISBN 9781861346070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and regional autonomy in Indonesia implementation and challenges.

Holtzappel, Coen J G ;Ramstedt, Martin;

E-ISBN 9789812308207 ; E-ISBN 9789812308214 ; E-ISBN 9812308202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Beyond devolution and decentralisation Building regional capacity in Wales and Brittany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond devolution and decentralisation Building regional capacity in Wales and Brittany

Cole, Alistair

E-ISBN 0719070929 ; E-ISBN 9780719070921 ; E-ISBN 9781847792105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Dynamics of local governance in China during the reform era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of local governance in China during the reform era

Leng, Tse-Kang ; Zhu, Yunhan;

E-ISBN 073914409X ; E-ISBN 9780739126882 ; E-ISBN 9780739144091

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Developmental local government a case study of South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental local government a case study of South Africa

De Visser, J. W

E-ISBN 9050954251 ; E-ISBN 9789050954259

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theories of Urban Politics

Davies, Jonathan S ; Imbroscio, David L;; Davies, Jonathan ; Imbroscio, David

ISBN: 9781412921626 ; E-ISBN: 9781446279298 ; DOI: 10.4135/9781446279298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Explaining local government Local government in Britain since 1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining local government Local government in Britain since 1800

Chandler, J. A

E-ISBN 9780719067068 ; E-ISBN 9781847792099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Empowered participation reinventing urban democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowered participation reinventing urban democracy

Fung, Archon

E-ISBN 0691115354 ; E-ISBN 9780691126081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Political monopolies in American cities the rise and fall of bosses and reformers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political monopolies in American cities the rise and fall of bosses and reformers

Trounstine, Jessica

E-ISBN 0226812812 ; E-ISBN 0226812820 ; E-ISBN 9780226812816 ; E-ISBN 9780226812823 ; E-ISBN 9780226812830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives

Leach, Steve, Professor

E-ISBN: 9780230290686 E-ISBN: 023029068X DOI: 10.1057/9780230290686 ISBN: 9780230245624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders

Baldersheim, Harald, Professor; Rose, Lawrence E., Professor

E-ISBN: 9780230289826 E-ISBN: 0230289827 DOI: 10.1057/9780230289826 ISBN: 9780230233331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Beyond Hanoi local government in Vietnam.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Hanoi local government in Vietnam.

Kerkvliet, Benedict J Tria ;Marr, David G;

E-ISBN 8791114551 ; E-ISBN 9789812302205 ; E-ISBN 9789812302229 ; E-ISBN 9812302204 ; E-ISBN 9812302220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research

De Vries, Michiel S., Professor; Reddy, P. S.; Haque, M. Shamsul, Dr

E-ISBN: 9780230287310 E-ISBN: 023028731X DOI: 10.1057/9780230287310 ISBN: 9780230517523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Local Government

Morphet, Janice

ISBN: 9780761943754 ; E-ISBN: 9781446215692 ; DOI: 10.4135/9781446215692

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (5)
 4. 2007đến2008  (9)
 5. Sau 2008  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leach, Steve
 2. Liu, Baodong
 3. Macdonald, Alan R.
 4. Bryan, Frank M.
 5. Copus, Colin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...