skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản 2004đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Kinetic Interactions for Organic User Interfaces

Parkes, Amanda ; Poupyrev, Ivan ; Ishii, Hiroshi

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 2008, Vol.51(6), p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability implications of organic user interface technologies: an inky problem

Blevis, Eli

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.56-57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tangible user interface and its evolution

Ishii, Hiroshi

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.32-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for multimodal user interface design

Reeves, Leah ; Lai, Jennifer ; Larson, James ; Oviatt, Sharon ; Balaji, T ; Buisine, Stéphanie ; Collings, Penny ; Cohen, Phil ; Kraal, Ben ; Martin, Jean-Claude ; Mctear, Michael ; Raman, TV ; Stanney, Kay ; Su, Hui ; Wang, Qian

Communications of the ACM, 01 January 2004, Vol.47(1), pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/962081.962106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic user interfaces: designing computers in any way, shape, or form

Holman, David ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eyes have it

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2010, Vol.53(12), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1859204.1859211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What makes an interface feel organic?

Schwesig, Carsten

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.67-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond power: making bioinformatics tools user-centered

Javahery, Homa ; Seffah, Ahmed ; Radhakrishnan, Thiruvengadam

Communications of the ACM, 01 November 2004, Vol.47(11), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029527

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Vertegaal, Roel ; Poupyrev, Ivan

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saying good-bye to DBMSs, designing effective interfaces

Stonebraker, Michael ; Hong, Jason

Communications of the ACM, 01 September 2009, Vol.52(9), pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1562164.1562169

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal Conversational Systems for Automobiles

Pieraccini, Roberto ; Dayanidhi, Krishna ; Bloom, Jonathan

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2004, Vol.47(1), pp.47-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/962081.962104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goodbye, Computer Mouse

Anonymous

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2008, Vol.51(9), p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural development of ubiquitous interfaces

Berti, Silvia ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.63-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible multimodal interfaces for safety-critical applications

Cohen, Philip ; Mcgee, David

Communications of the ACM, 01 January 2004, Vol.47(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/962081.962103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust and etiquette in high-criticality automated systems

Parasuraman, Raja ; Miller, Christopher

Communications of the ACM, 01 April 2004, Vol.47(4), pp.51-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/975817.975844

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reveling in constraints

Johnson, Bruce

Communications of the ACM, 01 September 2009, Vol.52(9), pp.44-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1562164.1562181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software development with code maps

Deline, Robert ; Venolia, Gina ; Rowan, Kael

Communications of the ACM, 01 August 2010, Vol.53(8), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1787234.1787250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user developers at home

Blackwell, Alan

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.65-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015892

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touching the future

Selker, Ted

Communications of the ACM, 01 December 2008, Vol.51(12), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1409360.1409366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polaris: a system for query, analysis, and visualization of multidimensional databases

Stolte, Chris ; Tang, Diane ; Hanrahan, Pat

Communications of the ACM, 01 November 2008, Vol.51(11), pp.75-84 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1400214.1400234

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (14)
 2. 2005đến2005  (2)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2008  (15)
 5. Sau 2008  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miller, Christopher
 2. Ishii, Hiroshi
 3. Poupyrev, Ivan
 4. Vertegaal, Roel
 5. Hong, Weiyin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...