skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117.313  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Richards ; Frieden, Laurel, Lex

Encyclopedia of Disability

ISBN: 978-1-4129-2713-0

Toàn văn không sẵn có

2
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy Scott

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005. - (322 KEN 2005) - ISBN0674015479 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

West's Encyclopedia of American Law

ISBN: 978-0-7876-9373-2

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Greenfield, Norman

Encyclopedia of Politics

ISBN: 978-1-4129-2541-9

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Orr, Shannon K.

Encyclopedia of Politics

ISBN: 978-1-4129-2541-9

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Hansen-Horn, Tricia L.

Encyclopedia of Public Relations

ISBN: 978-1-4129-1428-4

Toàn văn không sẵn có

7
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)

ISBN0-521-83817-7;ISBN0-521-54711-3;ISBN1-107-16207-6;ISBN0-511-24981-0;ISBN0-511-25032-0;ISBN0-511-31844-8;ISBN0-511-84039-X;ISBN1-280-70226-5;ISBN0-511-24873-3;ISBN0-511-24928-4

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure Of Lobbying And Protection In U.S. Agriculture

Truy cập trực tuyến

9
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Encyclopedia of Disability

ISBN: 9780761925651

Toàn văn không sẵn có

10
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Collins Dictionary of Economics

ISBN: 0007198108

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Lee, Kelley

Tobacco in History and Culture: An Encyclopedia

ISBN: 978-0-684-31453-2

Toàn văn không sẵn có

12
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Encyclopedia of Politics

ISBN: 9781412904094

Toàn văn không sẵn có

13
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Encyclopedia of Politics

ISBN: 9781412904094

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Sachs, Sybille

Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, pp. 739-745

ISSN: ; ISBN: 3-7910-8050-4

Toàn văn không sẵn có

15
Lobbying der katholischen Kirche
Lobbying der katholischen Kirche
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying der katholischen Kirche

ISBN3-531-14660-2;ISBN3-322-80755-X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Certification Regarding Lobbying; Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters; and Drug-Free Workplace Requirements

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying And Agricultural Trade Policy In The United States

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, Counterlobbying, and the Structure of Tariff Protection in Poor and Rich Countries

Truy cập trực tuyến

19
Is that a politician in your pocket? : Washington on 2 million a day
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is that a politician in your pocket? : Washington on 2 million a day

Sifry Micah L.; Watzman Nancy

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004. - (328.73 SIF 2004) - ISBN047167995X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
We the people : a concise introduction to American politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We the people : a concise introduction to American politics

Patterson Thomas E.

Boston : McGraw-Hill, 2004 - (320.473 PAT 2004) - ISBN007281733X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 117.313  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (111.373)
 2. French  (287)
 3. German  (208)
 4. Spanish  (109)
 5. Portuguese  (34)
 6. Korean  (10)
 7. Japanese  (7)
 8. Italian  (6)
 9. Chinese  (6)
 10. Lithuanian  (5)
 11. Russian  (3)
 12. Hungarian  (3)
 13. Polish  (2)
 14. Dutch  (2)
 15. Bokmål, Norwegian  (1)
 16. Romanian  (1)
 17. Finnish  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Zeller, Shawn
 3. Stoffer, Harry
 4. Romano, Michael
 5. Gawande, Kishore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...