skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62.692.694  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide

Nguyen, Dinh Thanh; Nguyen, Thi Kim Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27620

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Organic Chemistry

Chemistry Klaus Weissermel

Wiley VCH GmbH & Co KGaA; 2003 - (661.8 CHE 2003)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

H D Belitz; W Schieberle

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 2009 - (664 BEL 2009)

Truy cập trực tuyến

4
A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam

Dieke Postma; Pham, Thi Kim Trang; Hoang, Van Hoan; Vi, Mai Lan; Nguyen Thi Thai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25727

Truy cập trực tuyến

5
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Group Theory with Applications in Chemical Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Theory with Applications in Chemical Physics

ISBN0-521-64250-7;ISBN0-521-64524-7;ISBN1-107-14256-3;ISBN0-511-13066-X;ISBN1-139-13003-X;ISBN0-511-53539-2;ISBN0-511-20030-7;ISBN0-511-12913-0

Truy cập trực tuyến

6
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic and Photoelectron Spectroscopy : Fundamentals and Case Studies

ISBN0-521-81737-4;ISBN0-521-52063-0;ISBN1-107-13494-3;ISBN0-511-08053-0;ISBN0-511-56182-2;ISBN1-139-16503-8;ISBN0-511-20656-9;ISBN0-511-07977-X

Truy cập trực tuyến

7
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology

ISBN0-521-82117-7;ISBN0-521-52801-1;ISBN1-107-15965-2;ISBN9786610480272;ISBN0-511-22068-5;ISBN0-511-22094-4;ISBN0-511-56211-X;ISBN0-511-81754-1;ISBN1-280-48027-0;ISBN0-511-21893-1;ISBN0-511-21961-X

Truy cập trực tuyến

8
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valency and Bonding : A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective

ISBN0-521-83128-8;ISBN0-521-53852-1;ISBN1-107-14843-X;ISBN9786610415557;ISBN0-511-18187-6;ISBN0-511-19897-3;ISBN0-511-11548-2;ISBN0-511-29977-X;ISBN0-511-61456-X;ISBN1-280-41555-X;ISBN0-511-11493-1

Truy cập trực tuyến

9
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization of Polymers: Volume 2, Kinetics and Mechanisms

ISBN0-521-81682-3;ISBN1-107-40546-7;ISBN1-107-15926-1;ISBN9786610702954;ISBN0-511-23047-8;ISBN0-511-31652-6;ISBN0-511-53541-4;ISBN1-280-70295-8;ISBN0-511-23124-5;ISBN0-511-22885-6;ISBN0-511-22969-0

Truy cập trực tuyến

10
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Dissociative Recombination of Molecular Ions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissociative Recombination of Molecular Ions

ISBN0-521-82819-8;ISBN1-107-40767-2;ISBN1-107-17457-0;ISBN9786611370602;ISBN0-511-39422-5;ISBN0-511-39487-X;ISBN0-511-39091-2;ISBN0-511-53540-6;ISBN1-281-37060-6;ISBN0-511-39214-1;ISBN0-511-39345-8

Truy cập trực tuyến

11
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many-body methods in chemistry and physics : MBPT and coupled-cluster theory : Cambridge Molecular Science

ISBN0-521-81832-X;ISBN1-107-19507-1;ISBN9786612317941;ISBN0-511-59603-0;ISBN0-511-59559-X;ISBN0-511-59643-X;ISBN0-511-59683-9;ISBN1-282-31794-6;ISBN0-511-59366-X;ISBN0-511-59273-6

Truy cập trực tuyến

12
Nmr Studies Of Translational Motion
Nmr Studies Of Translational Motion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nmr Studies Of Translational Motion

ISBN0-521-80696-8;ISBN1-107-19491-1;ISBN0-511-84785-8;ISBN9786612655159;ISBN0-511-76882-6;ISBN0-511-76966-0;ISBN0-511-76798-6;ISBN0-511-76520-7;ISBN0-511-77048-0;ISBN1-282-65515-9;ISBN0-511-76659-9

Truy cập trực tuyến

13
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Clusters: A Bridge to Solid-State Chemistry

ISBN0-521-85236-6;ISBN1-139-81037-5;ISBN1-107-19604-3;ISBN1-107-31656-1;ISBN1-107-32195-6;ISBN1-107-31841-6;ISBN0-511-62888-9;ISBN1-107-31752-5;ISBN1-107-31558-1;ISBN1-299-39964-9

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

Chemistry H D Belitz; W Schieberle

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (540 THU 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Number Theory and the Periodicity of Matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Number Theory and the Periodicity of Matter

Boeyens, Jan C. A.; Levendis, Demetrius C.

9781402066597; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28377

Truy cập trực tuyến

17
The Nuclear Receptor Superfamily
The Nuclear Receptor Superfamily
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Receptor Superfamily

ISBN1-60327-574-6;ISBN1-60327-575-4

Truy cập trực tuyến

18
Hawley's condensed chemical dictionary
Hawley's condensed chemical dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawley's condensed chemical dictionary

ISBN0-471-76865-0;ISBN1-78268-928-1;ISBN1-61583-183-5;ISBN0-470-11473-8

Truy cập trực tuyến

19
Fundamentals of Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Chemistry

Romain, Elsair

9788740301052; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19431

Truy cập trực tuyến

20
Intermediate Maths for Chemists: Chemistry Maths 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Maths for Chemists: Chemistry Maths 2

J. E. Parker

9788740301618; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19440

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 62.692.694  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.597.439)
 2. Toàn văn trực tuyến (61.930.482)
 3. Trong mục lục thư viện (1.031)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2.464.737)
 2. 2004đến2007  (11.364.547)
 3. 2008đến2011  (13.587.308)
 4. 2012đến2016  (21.704.700)
 5. Sau 2016  (13.571.448)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (51.168.098)
 2. Chinese  (16.956.714)
 3. German  (9.726.307)
 4. French  (8.579.687)
 5. Korean  (3.232.160)
 6. Japanese  (2.903.977)
 7. Russian  (1.168.080)
 8. Spanish  (939.693)
 9. Portuguese  (493.892)
 10. Italian  (185.779)
 11. Polish  (141.583)
 12. Danish  (127.289)
 13. Ukrainian  (95.444)
 14. Norwegian  (71.042)
 15. Czech  (57.640)
 16. Finnish  (53.547)
 17. Turkish  (40.953)
 18. Dutch  (38.266)
 19. Hungarian  (29.788)
 20. Romanian  (26.509)
 21. Hebrew  (23.646)
 22. Greek  (22.667)
 23. Arabic  (8.724)
 24. Vietnamese  (790)
 25. Icelandic  (442)
 26. Undetermined  (432)
 27. Persian  (355)
 28. Lithuanian  (132)
 29. Slovak  (123)
 30. Bokmål, Norwegian  (119)
 31. Serbo-Croatian  (61)
 32. Thai  (8)
 33. Malay  (2)
 34. Macedonian  (1)
 35. Basque  (1)
 36. Tagalog  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clérac, Rodolphe
 2. Retailleau, Pascal
 3. Bodenhausen, Geoffrey
 4. Fontecave, Marc
 5. Emsley, Lyndon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...