skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44.747.387  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide

Nguyen, Dinh Thanh; Nguyen, Thi Kim Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27620

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

H D Belitz; W Schieberle

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 2009 - (664 BEL 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Organic Chemistry

Chemistry Klaus Weissermel

Wiley VCH GmbH & Co KGaA; 2003 - (661.8 CHE 2003)

Truy cập trực tuyến

4
A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam

Dieke Postma; Pham, Thi Kim Trang; Hoang, Van Hoan; Vi, Mai Lan; Nguyen Thi Thai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25727

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

Chemistry H D Belitz; W Schieberle

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (540 THU 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
The Nuclear Receptor Superfamily
The Nuclear Receptor Superfamily
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Receptor Superfamily

ISBN1-60327-574-6;ISBN1-60327-575-4

Truy cập trực tuyến

8
Hawley's condensed chemical dictionary
Hawley's condensed chemical dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawley's condensed chemical dictionary

ISBN0-471-76865-0;ISBN1-78268-928-1;ISBN1-61583-183-5;ISBN0-470-11473-8

Truy cập trực tuyến

9
Fundamentals of Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Chemistry

Romain, Elsair

9788740301052; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19431

Truy cập trực tuyến

10
Intermediate Maths for Chemists: Chemistry Maths 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Maths for Chemists: Chemistry Maths 2

J. E. Parker

9788740301618; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19440

Truy cập trực tuyến

11
Basic Physical Chemistry: A Complete Introduction on Bachelor of Science Level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Physical Chemistry: A Complete Introduction on Bachelor of Science Level

Wolfgang, Schartl

9788740306699; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19003

Truy cập trực tuyến

12
Introductory Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory Chemistry

Edward W., Pitzer

9788740306620; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19007

Truy cập trực tuyến

13
Fundamentals of Chemistry Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Chemistry Part II

Romain, Elsair

9788740307467; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19006

Truy cập trực tuyến

14
Chemistry for Chemical Engineers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry for Chemical Engineers

Fletcher, Ashleigh J

9788740302493; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18495

Truy cập trực tuyến

15
Essentials of Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Chemistry

Peter Dybdahl, Hede; Soren Prip, Beier

9788740303223; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21867

Truy cập trực tuyến

16
Inorganic and Organometallic Macromolecules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic and Organometallic Macromolecules

Alaa S. Abd-El-Aziz, Charles E. Carraher; Charles U. Pittman, Martel Zeldin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24146

Truy cập trực tuyến

17
Integral Foam Molding of Light Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral Foam Molding of Light Metals

Carolin Koerner.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24160

Truy cập trực tuyến

18
Internet and Network Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet and Network Economics

David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24756

Truy cập trực tuyến

19
Dilute III-V Nitride Semiconductors and Material Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilute III-V Nitride Semiconductors and Material Systems

Ayşe Erol.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25239

Truy cập trực tuyến

20
Identification of Optical Transitions in Colloidal CdSe Nanotetrapods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Optical Transitions in Colloidal CdSe Nanotetrapods

Nguyen Xuan Nghia; Le Ba Hai; Nguyen Thi Luyen; Pham Thu Nga; Nguyen Thi Thuy Lieu; Pham The Long

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25744; http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp304784w

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 44.747.387  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.514.162)
 2. Toàn văn trực tuyến (44.015.906)
 3. Trong mục lục thư viện (1.030)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (2.175.473)
 2. 2004đến2007  (10.162.975)
 3. 2008đến2011  (12.412.124)
 4. 2012đến2016  (11.018.774)
 5. Sau 2016  (8.978.087)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (27.323.160)
 2. English  (15.753.610)
 3. Chinese  (6.402.474)
 4. French  (2.770.442)
 5. Japanese  (1.249.221)
 6. Korean  (944.478)
 7. Russian  (254.478)
 8. Spanish  (244.239)
 9. Portuguese  (130.587)
 10. Italian  (40.913)
 11. Ukrainian  (40.018)
 12. Polish  (23.327)
 13. Finnish  (18.527)
 14. Czech  (14.932)
 15. Danish  (13.880)
 16. Greek  (11.103)
 17. Turkish  (9.844)
 18. Hebrew  (8.859)
 19. Dutch  (7.570)
 20. Hungarian  (7.198)
 21. Norwegian  (5.113)
 22. Arabic  (5.086)
 23. Romanian  (4.775)
 24. Vietnamese  (767)
 25. Undetermined  (430)
 26. Persian  (352)
 27. Slovak  (188)
 28. Icelandic  (142)
 29. Serbo-Croatian  (121)
 30. Bokmål, Norwegian  (119)
 31. Lithuanian  (61)
 32. Thai  (8)
 33. Malay  (2)
 34. Macedonian  (2)
 35. Basque  (1)
 36. Tagalog  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roisnel, Thierry
 2. Clérac, Rodolphe
 3. Retailleau, Pascal
 4. Bodenhausen, Geoffrey
 5. Fontecave, Marc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...