skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2003đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PITCHER'S MINI-JACKET

Banks Joseph

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Cognitive and Affective Development in the Context of Classroom-Level Curriculum Development

Shawer, Saad Fathy ; Gilmore, Deanna ; Banks-Joseph, Susan Rae

Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, February 2008, Vol.8(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-9316 ; E-ISSN: 1527-9316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of passive and active drag in swimming

Webb, Angus ; Banks, Joseph ; Phillips, Christopher ; Hudson, Dominic ; Taunton, Dominic ; Turnock, Stephen

Procedia Engineering, 2011, Vol.13, pp.133-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; E-ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2011.05.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Infusing Tribal Culture in Washington Schools: State-Funded Study Notes Factors That Increase Native Student Success
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infusing Tribal Culture in Washington Schools: State-Funded Study Notes Factors That Increase Native Student Success

Inglebret, Ella ; Chixapkaid, Laurie ; Mccubbin, Susan Rae ; Banks-Joseph, Susan Rae

ASHA Leader, 01/01/2010, Vol.15(1), p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1085-9586 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1044/leader.FTR3.15012010.24

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infusing tribal culture in Washington schools: state-funded study notes factors that increase native student success

Inglebret, Ella ; Pavel, D. Michael ; Mccubbin, Laurie ; Banks-Joseph, Susan Rae

ASHA Leader, Jan 19, 2010, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1085-9586

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learner-Driven EFL Curriculum Development at the Classroom Level

Shawer, Saad ; Gilmore, Deanna ; Banks-Joseph, Susanrae

International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2009, Vol.20(2), p.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-9129 ; E-ISSN: 1812-9129

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARASITIZIDE PYRAZOLDERIVATE

Banks, Joseph

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Banks-Joseph, Susan Rae
 2. Banks, Joseph
 3. Gilmore, Deanna
 4. Inglebret, Ella
 5. Susan Rae Banks-Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...