skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 931  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Chủ đề: Political Science xóa Năm xuất bản: 2003đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading Through Civilian Power: Redefining American Diplomacy and Development

Clinton, Hillary Rodham

Foreign Affairs, 1 November 2010, Vol.89(6), pp.13-24

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Public Diplomacy to Corporate Diplomacy: Increasing Corporation’s Legitimacy and Influence

Ordeix-Rigo, Enric ; Duarte, João

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.549-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347630

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing, Public Diplomacy, and Anti‐Americanism in Central Asia

Schatz, Edward ; Levine, Renan

International Studies Quarterly, September 2010, Vol.54(3), pp.855-869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2010.00612.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive diplomacy: multilateralism, unilateralism and managing American power

Schuller, Frank C. ; Grant, Thomas D.

International Affairs, January 2003, Vol.79(1), pp.37-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress, Kissinger, and the Origins of Human Rights Diplomacy

Keys, Barbara

Diplomatic History, November 2010, Vol.34(5), pp.823-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2010.00897.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy

Yun, Seong-Hun ; Toth, Elizabeth L

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.493-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347626

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on Public Diplomacy: People-to-People Communication

Payne, J. Gregory

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.579-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The United States and Asia in 2009: Public Diplomacy and Strategic Continuity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2009: Public Diplomacy and Strategic Continuity

Godement, François

Asian Survey February 2010, Vol.50(1), pp.8-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.1.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAARC : Regional Co-operation Through Track-III Diplomacy

Rao, Meena ; Rao, S. Subba

The Indian Journal of Political Science, 1 October 2010, Vol.71(4), pp.1265-1279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00195510

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Greek-Turkish disaster-related cooperation: A disaster diplomacy perspective

Ganapati, N. Emel ; Kelman, Ilan ; Koukis, Theodore

Cooperation and Conflict, June 2010, Vol.45(2), pp.162-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8367 ; E-ISSN: 1460-3691 ; DOI: 10.1177/0010836709347216

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACTING ON DISASTER DIPLOMACY

Kelman, Ilan

Journal of International Affairs, 1 April 2006, Vol.59(2), pp.215-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new diplomacy of the South: South Africa, Brazil, India and trilateralism

Alden, Chris ; Vieira, Marco Antonio

Third World Quarterly, 01 October 2005, Vol.26(7), p.1077-1095 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436590500235678

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Logic of Soviet Cultural Diplomacy

Gould–Davies, Nigel

Diplomatic History, April 2003, Vol.27(2), pp.193-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/1467-7709.00347

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diplomacia cultural no Mercosul

Soares, Maria Susana Arrosa

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2008, Vol.51(1), pp.53-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Provinces and China’s Multi-Layered Diplomacy: The Cases of GMS and Africa

Junbo, Jian ; Zhimin, Chen ; Diyu, Chen

The Hague Journal of Diplomacy, 2010, Vol.5(4), pp.331-356

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/187119110X529203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Peace or Following the Leader? Japan's Peace Consolidation Diplomacy

Gilson, Julie

Pacific Affairs, 2007, Vol.80(1), pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHINA'S DIPLOMACY ON CLIMATE CHANGE

Chen, Gang

The Journal of East Asian Affairs, 1 April 2008, Vol.22(1), pp.145-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10101608

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Richard Nixon, Russell Train, and the Birth of Modern American Environmental Diplomacy

Flippen, J. Brooks

Diplomatic History, September 2008, Vol.32(4), pp.613-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2008.00715.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy across the Taiwan strait: From competition to cooperation?

Chan, Gerald

East Asia, 2004, Vol.21(1), pp.24-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6838 ; E-ISSN: 1874-6284 ; DOI: 10.1007/s12140-004-0008-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between the Old Diplomacy and the New, 1918–1922: The Washington System and the Origins of Japanese‐American Rapprochement*

Asada, Sadao

Diplomatic History, April 2006, Vol.30(2), pp.211-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2006.00547.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 931  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (844)
 2. Toàn văn trực tuyến (347)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (132)
 2. 2004đến2004  (77)
 3. 2005đến2005  (96)
 4. 2006đến2007  (179)
 5. Sau 2007  (447)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (849)
 2. Sách  (68)
 3. Bình xét khoa học  (14)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (930)
 2. German  (8)
 3. Portuguese  (2)
 4. Chinese  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. French  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...