skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 2003, Vol.40(3), pp.353-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343303040003018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, July 2003, Vol.40(4), pp.499-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030404014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.611-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2003, Vol.40(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030406021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2007, Vol.Hors série(5), pp.167-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200924157 ; DOI: 10.3917/pe.hs01.0167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 01 January 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K. ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 1 April 2006, Vol.71(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200921187 ; ISBN: 9782200921187 ; DOI: 10.3917/pe.061.0079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?

Baev, Pavel

Chechnya: From Past to Future, pp.117-130

E-ISBN: 9781843313618 ; E-ISBN: 1843313618 ; DOI: 10.7135/UPO/9781843313618.008

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Caprioli, Mary ; Janssen, Dieter ; Thivet, Delphine ; Pirani, Pietro ; Baev, Pavel ; Schofield, Julian ; Diehl, Paul F ; Valverde, Pablo ; Aslan, Kursad ; Perwita, Anak Agung Banyu ; Swain, Ashok ; Syse, Henrik ; Strøm, Kaare ; Eriksson, Mikael ; Kivimäki, Timo

Journal of Peace Research, May 2004, Vol.41(3), pp.389-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304043776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Brock-Utne, Birgit ; Findlay, Trevor ; Frydenlund, Iselin ; Hafner-Burton, Emilie ; Berg-Harpviken, Kristian ; Hellestveit, Cecilie ; Hovdenak, Are ; Janssen, Dieter ; Lind, Jo Thori ; Marsh, Nicholas ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Stensrud, Ellen ; Tellnes, Jostein F ; Urdal, Henrik ; Waage, Hilde Henriksen

Journal of Peace Research, November 2004, Vol.41(6), pp.751-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304047436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil wars in the Caucasus

Zürcher, Christoph; Baev, Pavel ; Koehler, Jan

Understanding civil war, pp. 259-298

ISSN: ; ISBN: 0-8213-6049-3

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics .(Brief article)(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May, 2006, Vol.43(3), p.352(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Restless Frontier: The Chechnya Factor in Post-Soviet Russia

Baev, Pavel K.

Political Science Quarterly, 2005, Vol.120(2), pp.335-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clan Politics and Regime Transition in Central Asia

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2006, Vol.43(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, March 2006, Vol.43(2), pp.230-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense Strategy for the Post-Saddam Era.(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Jan, 2006, Vol.43(1), p.123(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Note: Statehood and Security: Georgia After the Rose Revolution

Baev, Pavel; Sprecher, Christopher (Editor) ; Krause, Volker (Editor)

Journal of Peace Research, July 2006, Vol.43(4), pp.493-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234330604300408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clan Politics and Regime Transition in Central Asia.(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Nov, 2006, Vol.43(6), p.752(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurasia in Balance: The US and the Regional Power Shift (Book Review)

Baev, Pavel ; Pavel Baev

Journal of Peace Research, 1 March 2006, Vol.43(2), pp.230-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433 ; DOI: 10.1177/0022343306061904

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (65)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (63)
 2. French  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Pavel Baev
 3. Baev, P
 4. Baev, Pavel K
 5. Milkop, Ashley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...