skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2003đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescence-based mucus assay

Bader, Thomas ; Fernandes, Brigitte ; Henry, Nathalie

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOSAGE DU MUCUS PAR FLUORESCENCE
FLUORESCENCE-BASED MUCUS ASSAY

Bader, Thomas ; Fernandes, Brigitte ; Henry, Nathalie

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescence-based mucus assay

Bader Thomas ; Fernandes Brigitte ; Henry Nathalie

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluoreszenz-basiertes Schleim-assay
Essai de mucus basé sur la fluorescence
Fluorescence-based mucus assay

Bader, Thomas ; Fernandes, Brigitte ; Henry, Nathalie

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOSAGE DU MUCUS PAR FLUORESCENCE
FLUORESCENCE-BASED MUCUS ASSAY

Bader, Thomas ; Fernandes, Brigitte ; Henry, Nathalie

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Härtbare Zusammensetzung enthaltend ungesättigten Polyester
Composition durcissable contenant un polyester non saturé
Hardenable unsaturated polyester compositions

Heymans, Denis Marie Charles ; Henry, Nathalie Solange Jeanne Yvette

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High solids coating compositions

Henry, Nathalie ; Moerman, Marc Carlo ; Uytterhoevan, Griet ; Krebs, Achim

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process to modify non-glycidyl functional impurities of glycidyl esters to be used in further radical polymerization

Heymans, Denis Marie Charles ; Henry, Nathalie Solange Jeanne Yvette ; Uytterhoeven, Griet

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESS TO MODIFY NON GLYCIDYL FUNCTIONAL IMPURITIES OF GLYCIDYL ESTERS TO BE USED IN FURTHER RADICAL POLYMERISATION

Heymans, Denis, Marie, Charles ; Henry, Nathalie, Solange, Jeanne, Yvette ; Uytterhoeven, Griet

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Henry, Nathalie
  2. Bader, Thomas
  3. Fernandes, Brigitte
  4. Uytterhoeven, Griet
  5. Heymans, Denis Marie Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...