skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản American Physical Society (APS) (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản 2003đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
α − PbO 2 -type high-pressure polymorph of GeO 2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

α − PbO 2 -type high-pressure polymorph of GeO 2

Prakapenka, Vitali B. ; Dubrovinsky, Leonid S. ; Shen, Guoyin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Dmitriev, V. ; Weber, H.-P. ; Le Bihan, T.

Physical Review B, 4/2003, Vol.67(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.132101

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Prakapenka, Vb
  2. Rivers, M.L.
  3. V. Dmitriev
  4. Rivers, Mark
  5. Rivers, Mark L.

theo chủ đề:

  1. Physics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...