skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Global xóa Tất cả các phiên bản Sau 2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for using OO mapping methods to rapidly configure ERP systems

Arinze, Bay ; Anandarajan, Murugan

Communications of the ACM, 01 February 2003, Vol.46(2), pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/606272.606274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Like it or not, web services are distributed objects

Birman, Kenneth

Communications of the ACM, 01 December 2004, Vol.47(12), pp.60-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1035134.1035157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design patterns for managing product life cycle information

Främling, Kary ; Ala-Risku, Timo ; Kärkkäinen, Mikko ; Holmström, Jan

Communications of the ACM, 01 June 2007, Vol.50(6), pp.75-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1247001.1247009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inserting ilities by controlling communications

Filman, Robert ; Barrett, Stuart ; Lee, Diana ; Linden, Ted

Communications of the ACM, 01 January 2002, Vol.45(1), pp.116-122 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/502269.502274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, retrieval, and assembly in component-based software development

Vitharana, Padmal ; Zahedi, Fatemah ; Jain, Hemant

Communications of the ACM, 01 November 2003, Vol.46(11), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/948383.948387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risks and challenges of component-based software development

Vitharana, Padmal

Communications of the ACM, 01 August 2003, Vol.46(8), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/859670.859671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scale-free geometry in OO programs

Potanin, Alex ; Noble, James ; Frean, Marcus ; Biddle, Robert

Communications of the ACM, 01 May 2005, Vol.48(5), pp.99-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1060710.1060716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vitharana, Padmal
  2. Främling, Kary
  3. Filman, Robert E.
  4. Holmstrom, Jan
  5. Ala-Risku, Timo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...