skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 1.356.734  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to polymer matrix composites

Akay Mustafa

Bookboon; 2015 - (666)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceramic technology and processing

Alan G King; Twinsburg Ohio

William andrew publishing; 2002 - (666 ALA 2002)

Truy cập trực tuyến

3
The Cartulary of Montier-en-Der, 666-1129
The Cartulary of Montier-en-Der, 666-1129
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cartulary of Montier-en-Der, 666-1129

ISBN0-8020-8807-4;ISBN0-8020-6817-0;ISBN9786611994624;ISBN1-4426-8064-4;ISBN1-281-99462-6

Truy cập trực tuyến

4
Trends in Intelligent Systems and Computer Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Intelligent Systems and Computer Engineering

Castillo, Oscar

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30654

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compozit sợi thuỷ tinh và ứng dụng = Fiberglass composite and application

Nguyễn Đăng Cường

H. : KHKT , 2011 - (666 NG-C 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Sika Deer - Biology and Management of Native and Introduced Populations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sika Deer - Biology and Management of Native and Introduced Populations

McCullough, Dale R.; Takatsuki, Seiki; Kaji, Koichi

978-4-431-09429-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27435; http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-09429-6

Truy cập trực tuyến

7
Beginning C# 2008 Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning C# 2008 Objects

Palmer, Grant; Barker, Jacquie

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28498

Truy cập trực tuyến

8
Study guide to accompany the economy today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide to accompany the economy today

Wilson, Ziegler; Linda, Lawrence F.

0-07-057804-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34333

Truy cập trực tuyến

9
Handbook of zeolite science and technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of zeolite science and technology

Auerbach Scott M. editor; Carrado Kathleen A. editor; Dutta Prabir K. editor

New York : M. Dekker, c2003. - (666 HAN 2003) - ISBN0824740203 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Đức Thọ; Hoàng Thị Hương Huế; Phạm Thị Hà Thanh; Bùi Hoàng Hải

H. : ĐHKHTN , 2013 - (666 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp xác định chất lượng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Hoàng Văn Phong; Lưu Thị Hồng

H. : KHKT , 2011 - (666 HO-P 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Chemical processing of ceramics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical processing of ceramics

Komarneni Sridhar; Lee Burtrand Insung

Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - (666 CHE 2005) - ISBN1574446487 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi măng và bê tông nặng

Lê Bá Cẩn

H. : KHKT, 2008 - (666 LE-C 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Thị Khánh; Nguyễn Đình Duẩn; Phan Văn Tường; Đặng Trung Quý Hoan

H. : ĐHKHTN, 2006 - (666 NG-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Một số vấn đề lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Hoàng, Thị Hương; Hoàng, Thị Hương. (2004). Một số vấn đề lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25118

Truy cập trực tuyến

16
Relay Selection Schemes for Dual-Hop Networks under Security Constraints with Multiple Eavesdroppers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relay Selection Schemes for Dual-Hop Networks under Security Constraints with Multiple Eavesdroppers

Vo, Nguyen Quoc Bao; Nguyen, Linh Trung; Debbah, M´erouane

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26647

Truy cập trực tuyến

17
Crystal structure of 26-(4-methylphenyl)-8,11,14,17-tetraoxa-28-azatetracyclo[22.3.1.02,7.018,23]hexacosa-2,4,6,18(23),19,21,24(1),25,27-nonaene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of 26-(4-methylphenyl)-8,11,14,17-tetraoxa-28-azatetracyclo[22.3.1.02,7.018,23]hexacosa-2,4,6,18(23),19,21,24(1),25,27-nonaene

Tran, T.T.V.; Anh, L.T.; Nguyen, H.H.; Truong, H.H.; Soldatenkov, A.T.

Scopus; 20569890; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32638

Truy cập trực tuyến

18
Continuum Mechanics and Theory of Materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum Mechanics and Theory of Materials

Peter, Haupt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61604

Truy cập trực tuyến

19
Surfactant-assisted size control of hydroxyapatite nanorods for bone tissue engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surfactant-assisted size control of hydroxyapatite nanorods for bone tissue engineering

Nguyen, Kim Nga; Luu, Truong Giang; Tran, Quang Huy

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29743

Truy cập trực tuyến

20
TRITON: High-speed maritime wireless mesh network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRITON: High-speed maritime wireless mesh network

M.T., Zhou; V., Hoang; H., Harada,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31361

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.356.734  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (96.389)
 2. 2005đến2007  (126.912)
 3. 2008đến2010  (182.823)
 4. 2011đến2014  (327.787)
 5. Sau 2014  (622.823)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.209.662)
 2. Chinese  (14.216)
 3. French  (9.692)
 4. German  (7.836)
 5. Spanish  (6.346)
 6. Portuguese  (5.208)
 7. Japanese  (4.904)
 8. Undetermined  (4.104)
 9. Korean  (2.153)
 10. Russian  (1.940)
 11. Italian  (505)
 12. Polish  (362)
 13. Turkish  (352)
 14. Czech  (349)
 15. Norwegian  (271)
 16. Dutch  (246)
 17. Arabic  (117)
 18. Lithuanian  (113)
 19. Ukrainian  (106)
 20. Thai  (92)
 21. Finnish  (82)
 22. Danish  (67)
 23. Slovak  (51)
 24. Romanian  (47)
 25. Greek  (34)
 26. Persian  (27)
 27. Hebrew  (25)
 28. Hungarian  (23)
 29. Serbo-Croatian  (10)
 30. Vietnamese  (5)
 31. Icelandic  (3)
 32. Bengali  (1)
 33. Albanian  (1)
 34. Welsh  (1)
 35. Hindi  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brunstrom, J.M.
 2. De Graaf, C.
 3. Higgs, S.
 4. Rogers, P.J.
 5. Mariuzzo, Patrícia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...