skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.011.331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2001 xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

J.S. Flora, Swaran

Biomarkers in Toxicology

ISBN: 978-0-12-404649-8

Toàn văn sẵn có

2
Metals and society : an introduction to economic geology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and society : an introduction to economic geology

Arndt N. T.; Ganino Clément

Berlin ; New York : Springer, c2012. - (TN263 .A76 2012) - ISBN9783642229954;ISBN9783642229961 (electronic bk.);ISBN3642229964 (electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

3
Sustainable Metals Management
Sustainable Metals Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Metals Management

ISBN1-4020-4007-5;ISBN90-481-7010-9;ISBN9786610743957;ISBN1-280-74395-6;ISBN1-4020-4539-5

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

World History Encyclopedia

ISBN: 978-1-85109-930-6

Toàn văn sẵn có

5
Metals in Biology
Metals in Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Biology

ISBN1-4419-1138-3;ISBN1-4614-2496-8;ISBN9786612831119;ISBN1-4419-1139-1;ISBN1-282-83111-9

Truy cập trực tuyến

6
Metals
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Brewer's Dictionary of Phrase and Fable

ISBN: 9780550102454

Toàn văn sẵn có

7
Metals
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

The Homer Encyclopedia

ISBN: 9781405177689

Toàn văn sẵn có

8
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Eisenbach, Iris

English for Materials Science and Engineering: Exercises, Grammar, Case Studies, pp.25-39

ISBN: 9783834809575 ; ISBN: 3834809578 ; E-ISBN: 9783834899552 ; E-ISBN: 3834899550 ; DOI: 10.1007/978-3-8348-9955-2_3

Toàn văn sẵn có

9
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Lidén, Carola ; Bruze, Magnus ; Thyssen, Jacob Pontoppidan ; Menné, Torkil; Johansen, Jeanne Duus (Editor) ; Frosch, Peter J (Editor) ; Lepoittevin, Jean-Pierre (Editor)

Contact Dermatitis, pp.643-679

ISBN: 9783642038266 ; ISBN: 3642038263 ; E-ISBN: 9783642038273 ; E-ISBN: 3642038271 ; DOI: 10.1007/978-3-642-03827-3_35

Toàn văn sẵn có

10
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Fahlman, Bradley D

Materials Chemistry, pp.157-237

ISBN: 9789400706927 ; ISBN: 9400706928 ; E-ISBN: 9789400706934 ; E-ISBN: 9400706936 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0693-4_3

Toàn văn sẵn có

11
METALS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The Metal Hoard from Pile in Scania, Sweden: Place, things, time, metals, and worlds around 2000 BCE, 5, p.123

ISBN: 9788771841435 ; E-ISBN: 9788771844986 ; E-ISBN: 8771844988

Toàn văn sẵn có

12
Metals
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

World History Encyclopedia

ISBN: 9781851099290

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Muirgheasa, D. Ó ; White, Charles ; Hennessy, Thomas ; Doyle, James; Muirgheasa, D. Ó; White, Charles; Hennessy, Thomas; Doyle, James; Ireland. Department of Arts, Culture, and the Gaeltacht; University College Dublin; National Folklore Foundation

DOI: 10.7925/DRS1.DUCHAS_4457353

Toàn văn sẵn có

14
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Pierron, Fabrice ; Grédiac, Michel

The Virtual Fields Method: Extracting Constitutive Mechanical Parameters from Full-field Deformation Measurements, pp.253-291

ISBN: 9781461418238 ; ISBN: 1461418232 ; E-ISBN: 9781461418245 ; E-ISBN: 1461418240 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1824-5_7

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Otter, Charlotte

Music Week, Sep 30, 2011, p.36

ISSN: 02651548 ; E-ISSN: 20522371

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Encyclopedia of Archaeology

ISBN: 978-0-12-373962-9

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Informatics

ISBN: 978-1-4020-6754-9

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Goodwin ; Guruswamy, ; Kainer ; Kammer ; Knabl ; Koethe ; Leichtfried ; Schlamp ; Stickler ; Warlimont, Frank, Sivaraman, Karl, Catrin, Wolfram, Alfred, Gerhard, Gãœnther, Roland, Hans U.

Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data

ISBN: 978-3-540-30437-1

Toàn văn sẵn có

19
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Glatzel, Uwe ; Völkl, Rainer; Bullinger, Hans-Jörg (Editor)

Technology Guide: Principles – Applications – Trends, pp.8-13

ISBN: 9783540885450 ; ISBN: 3540885455 ; E-ISBN: 9783540885467 ; E-ISBN: 3540885463 ; DOI: 10.1007/978-3-540-88546-7_2

Toàn văn sẵn có

20
Metals
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Dictionary of Environmental Science and Technology

ISBN: 9780470061954

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.011.331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (982.687)
 2. Trong mục lục thư viện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (219.337)
 2. 2005đến2007  (277.773)
 3. 2008đến2010  (455.946)
 4. 2011đến2014  (820.620)
 5. Sau 2014  (1.237.655)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (1.217.220)
 2. Engineering  (298.702)
 3. Physics  (129.873)
 4. Metals  (122.720)
 5. Copper  (96.836)
 6. Heavy Metals  (59.621)
 7. Zinc  (44.178)
 8. Nickel  (40.094)
 9. Cadmium  (40.038)
 10. Iron  (38.367)
 11. Adsorption  (37.347)
 12. Lead  (33.394)
 13. Environmental Monitoring  (26.466)
 14. Toxicity  (24.397)
 15. Water Pollutants, Chemical  (23.881)
 16. Chromium  (21.939)
 17. Soil  (21.797)
 18. Sediments  (17.672)
 19. Metals, Heavy  (15.629)
 20. Risk Assessment  (12.192)
 21. Environmental chemistry  (10.845)
 22. Heavy Metal  (5.297)
 23. Refuse and refuse disposal  (18)
 24. Geology, Economic  (15)
 25. Kinh tế  (1)
 26. Chemical Engineering and Technology  (1)
 27. Ô nhiễm môi trường  (1)
 28. Trầm tích  (1)
 29. Kim loại nặng  (1)
 30. Chất thải rắn  (1)
 31. Kim loại  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.792.482)
 2. Chinese  (327.774)
 3. French  (174.196)
 4. German  (123.582)
 5. Japanese  (87.116)
 6. Korean  (69.212)
 7. Russian  (41.013)
 8. Spanish  (21.872)
 9. Portuguese  (15.154)
 10. Polish  (4.155)
 11. Ukrainian  (3.779)
 12. Norwegian  (2.136)
 13. Czech  (1.905)
 14. Danish  (1.654)
 15. Italian  (1.503)
 16. Romanian  (1.393)
 17. Finnish  (1.361)
 18. Dutch  (809)
 19. Hungarian  (624)
 20. Turkish  (495)
 21. Persian  (389)
 22. Arabic  (336)
 23. Hebrew  (289)
 24. Greek  (194)
 25. Lithuanian  (103)
 26. Slovak  (58)
 27. Icelandic  (8)
 28. Thai  (3)
 29. Serbo-Croatian  (2)
 30. Macedonian  (1)
 31. Vietnamese  (1)
 32. Hindi  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Li, Li
 3. Zhang, Yong
 4. Zeng, Guangming
 5. Langdon, Terence G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...