skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, War and Social Cohesion

Malesevic, Sinisa

Ethnic and Racial Studies, 06 July 2010, Vol.PP(PP), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, nation and territory: Jacint Verdaguer and the Catalan Renaixença

Etherington, John

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2010, Vol.33(10), p.1814-1832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419871003789887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism remixed? The politics of cultural flows between the South Asian diaspora and ‘homeland’

Murthy, Dhiraj

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2010, Vol.33(8), p.1412-1430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903521523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curbing Kurdish ethno-nationalism in Turkey: an empirical assessment of pro-Islamic and socio-economic approaches

Sarigil, Zeki

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2010, Vol.33(3), p.533-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903118114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and national identities

Bulmer, Martin ; Solomos, John

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), p.587-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870902819472

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkish nationalism and the Kurdish question

Yeğen, Mesut

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2007, Vol.30(1), p.119-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870601006603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of war memory in radical Basque nationalism

Muro, Diego

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), p.659-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870801943654

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism and nationalism in a globalized world

Yeĝenoĝlu, Meyda

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2005, Vol.28(1), p.103-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/0141987042000280030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Serbs and long distance nationalism

Pryke, Sam

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2003, Vol.26(1), p.152-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870022000025315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Exclusive recognition’: the new dimensions of the question of ethnicity and nationalism in Turkey

Saracoglu, Cenk

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), p.640-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802065226

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic nationalism, social structure, and political agency: explaining electoral support for the radical right in Bulgaria

Stefanova, Boyka

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2009, Vol.32(9), p.1534-1556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802541754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DuBois the pan-Africanist and the development of African nationalism

Kendhammer, Brandon

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2007, Vol.30(1), p.51-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870601006538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definitions of national identity, nationalism and ethnicity in post-Soviet Azerbaijan in the 1990s

Tokluoglu, Ceylan

Ethnic and Racial Studies, 01 July 2005, Vol.28(4), p.722-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870500092951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As Australia decolonizes: indigenizing settler nationalism and the challenges of settler/indigenous relations

Moran, Anthony

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2002, Vol.25(6), p.1013-1042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/0141987022000009412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hellenism and Jewish nationalism: ambivalence and its ancient roots

Leoussi, Athena S. ; Aberbach, David

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2002, Vol.25(5), p.755-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/0141987022000000259

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional nationalism's implications for minority rights and democratization: the case of Slovakia

Nedelsky, Nadya

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2003, Vol.26(1), p.102-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870022000025298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of the civic state: a critical survey of Hans Kohn's framework for understanding nationalism

Kuzio, Taras

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2002, Vol.25(1), p.20-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120112049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National ceremonies: the pursuit of authenticity

Uzelac, Gordana

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2010, Vol.33(10), p.1718-1736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419871003703243

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From National-Catholicism to Democratic Patriotism? Democratization and reconstruction of national pride: the case of Spain (1981–2000)

Muñoz, Jordi

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), p.616-639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701710906

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond ‘transnationalism’: Mexican hometown politics at an American labour union

Fitzgerald, David

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2004, Vol.27(2), p.228-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/0141987042000177315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 328  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (37)
 2. 2003đến2003  (28)
 3. 2004đến2004  (30)
 4. 2005đến2006  (58)
 5. Sau 2006  (175)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (266)
 2. Bình xét khoa học  (62)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Solomos, John
 2. Hughey, Matthew W.
 3. Bulmer, Martin
 4. Banton, Michael
 5. Waldinger, Roger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...