skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 76.403  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2002đến2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Laboratory Informatics and the Laboratory Information System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory Informatics and the Laboratory Information System

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.1-20

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_1

Toàn văn sẵn có

2
Bar Coding in the Laboratory
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bar Coding in the Laboratory

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.156-168

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_9

Toàn văn sẵn có

3
Computer Basics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Basics

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.98-124

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_6

Toàn văn sẵn có

4
Wireless Communication Networks in the Laboratory
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Communication Networks in the Laboratory

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.169-182

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_10

Toàn văn sẵn có

5
Process Modeling: Using Computer Simulation in Laboratory Management
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process Modeling: Using Computer Simulation in Laboratory Management

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.211-229

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_13

Toàn văn sẵn có

6
Developing the Laboratory Information System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing the Laboratory Information System

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.21-42

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_2

Toàn văn sẵn có

7
Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfaces

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.144-155

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_8

Toàn văn sẵn có

8
Imaging, Image Analysis and Computer-Assisted Quantitation: Applications for Electronic Imaging in Pathology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging, Image Analysis and Computer-Assisted Quantitation: Applications for Electronic Imaging in Pathology

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.251-267

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_15

Toàn văn sẵn có

9
Validation of the Laboratory Information System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the Laboratory Information System

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.43-58

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_3

Toàn văn sẵn có

10
Essential Software: Databases, Spreadsheets, Word Processing, and Presentation Software
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential Software: Databases, Spreadsheets, Word Processing, and Presentation Software

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.183-193

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_11

Toàn văn sẵn có

11
Introduction to Telepathology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Telepathology

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.268-286

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_16

Toàn văn sẵn có

12
Clinical and Anatomic Pathology Database Design
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical and Anatomic Pathology Database Design

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.194-210

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_12

Toàn văn sẵn có

13
Artificial Intelligence and Expert Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Intelligence and Expert Systems

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.230-250

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_14

Toàn văn sẵn có

14
Computer Networks
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Networks

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.125-143

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_7

Toàn văn sẵn có

15
Security and Confidentiality on Laboratory Computer Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and Confidentiality on Laboratory Computer Systems

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.59-86

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_4

Toàn văn sẵn có

16
Total Cost of Ownership
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total Cost of Ownership

Cowan, Daniel F (Editor)

Health Informatics, Informatics for the Clinical Laboratory: A Practical Guide, pp.87-97

ISBN: 9780387953625 ; ISBN: 0387953620 ; E-ISBN: 9780387226293 ; E-ISBN: 038722629X ; DOI: 10.1007/978-0-387-22629-3_5

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Running economy in early and late mature youth soccer players

Segers, Veerle ; De Clercq, Dirk ; Philippaerts, Renaat ; Janssens, Melissa

Topics in functional and ecological vertebrate morphology, 2002

ISBN: 90-423-0204-6 ; DOI: 10.

Toàn văn sẵn có

18
Biology in Song China
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biology in Song China

Guihuan, Luo

Historical Perspectives On East Asian Science, Technology And Medicine, 2002, pp.171-181

ISBN: 9789812777522 ; DOI: 10.1142/9789812777522_0016

Toàn văn sẵn có

19
Regulating the Medical Profession in China: Health Policies of the Nationalist Government
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulating the Medical Profession in China: Health Policies of the Nationalist Government

Xiaoqing, Ye

Historical Perspectives On East Asian Science, Technology And Medicine, 2002, pp.198-213

ISBN: 9789812777522 ; DOI: 10.1142/9789812777522_0018

Toàn văn sẵn có

20
The Presentation of Traditional Chinese Medicine (TCM) Knowledge in Hong Kong
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Presentation of Traditional Chinese Medicine (TCM) Knowledge in Hong Kong

Hiroyuki, Hokari

Historical Perspectives On East Asian Science, Technology And Medicine, 2002, pp.222-235

ISBN: 9789812777522 ; DOI: 10.1142/9789812777522_0020

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 76.403  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (163)
 2. 2003đến2003  (232)
 3. 2004đến2004  (465)
 4. 2005đến2006  (29.243)
 5. Sau 2006  (46.300)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (56.826)
 2. German  (18.039)
 3. Italian  (1.455)
 4. Swedish  (40)
 5. French  (34)
 6. Dutch  (4)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...