skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engagement, Containment, and the International Politics of Eurasia

Rivera, David W.

Political Science Quarterly, 2003, Vol.118(1), pp.81-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From antagonistic autonomy to relational autonomy: a theoretical reflection from the Southern Cone

Russell, Roberto ; Tokatlian, Juan Gabriel

Latin American Politics and Society, Spring, 2003, Vol.45(1), p.1(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An illusion of omnipotence: U.S. policy toward Guatemala, 1954-1960

Brockett, Charles

Latin American Politics and Society, Spring 2002, Vol.44(1), pp.91-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531426X ; E-ISSN: 15482456 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2002.tb00198.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of security cooperation in the Southern Cone.(Argentine-Brazilian relations)

Resende - Santos, Joao

Latin American Politics and Society, Winter, 2002, Vol.44(4), p.89(39) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...