skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral biomarkers of endometriosis: a systematic review

May, K E ; Conduit-Hulbert, S A ; Villar, J ; Kirtley, S ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction update, 2010, Vol.16(6), pp.651-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2369 ; PMID: 20462942 Version:1 ; DOI: 10.1093/humupd/dmq009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15

Zondervan, K. T. ; Treloar, S. A. ; Lin, J. ; Weeks, D. E. ; Nyholt, D. R. ; Mangion, J. ; Mackay, I. J. ; Cardon, L. R. ; Martin, N. G. ; Kennedy, S. H. ; Montgomery, G. W.

Human Reproduction, 12/07/2006, Vol.22(3), pp.717-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/del446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage and association studies of the relationship between endometriosis and genes encoding the detoxification enzymes GSTM1, GSTT1 and CYP1A1

Hadfield, R M ; Manek, S ; Weeks, D E ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Molecular human reproduction, November 2001, Vol.7(11), pp.1073-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 11675474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S H
  2. Weeks, D E
  3. Manek, S
  4. Nyholt, Dale R
  5. Zondervan, Krina T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...