skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2001đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Flatworms-6:Turbellaria and nemertea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flatworms-6:Turbellaria and nemertea

Kolasa, Jurek

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 6, pp.155-180

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50007-7

Toàn văn không sẵn có

2
Structural and Optical Properties of Conjugated Molecules in Perhydrotriphenylene (PHTP) and in Other Channel-Forming Inclusion Compounds-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Optical Properties of Conjugated Molecules in Perhydrotriphenylene (PHTP) and in Other Channel-Forming Inclusion Compounds-Chapter 5

Botta, Chiara ; Ferro, Dino R. ; Di Silvestro, Giuseppe ; Tubino, Riccardo

Supramolecular Photosensitive and Electroactive Materials, Chapter 5, pp.439-524

ISBN: 978-0-12-513904-5 ; DOI: 10.1016/B978-012513904-5/50007-7

Toàn văn không sẵn có

3
Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae

Davies, Ronald W. ; Govedich, Fredric R.

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 13, pp.465-504

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50014-4

Toàn văn không sẵn có

4
Cholinergic Basal Forebrain Systems in the Primate Central Nervous System-19:Anatomy, Connectivity, Neurochemistry, Aging, Dementia, and Experimental Therapeutics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cholinergic Basal Forebrain Systems in the Primate Central Nervous System-19:Anatomy, Connectivity, Neurochemistry, Aging, Dementia, and Experimental Therapeutics

Mufson, Elliott J. ; Kordower, Jeffrey H.

Functional Neurobiology of Aging, Chapter 19, pp.243-281

ISBN: 978-0-12-351830-9 ; DOI: 10.1016/B978-012351830-9/50021-4

Toàn văn không sẵn có

5
Diversity and classification of insects and collembola1-17
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity and classification of insects and collembola1-17

Hilsenhoff, William L.

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 17, pp.661-731

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50018-1

Toàn văn không sẵn có

6
Discovery of New Macrolides-Chapter 1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of New Macrolides-Chapter 1

Shiomi, Kazuro ; Ōmura, Satoshi

Macrolide Antibiotics, Chapter 1, pp.1-56

ISBN: 978-0-12-526451-8 ; DOI: 10.1016/B978-012526451-8/50002-3

Toàn văn không sẵn có

7
Olfactory landscapes and deceptive pollination-22:Signal, noise and convergent evolution in floral scent
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Olfactory landscapes and deceptive pollination-22:Signal, noise and convergent evolution in floral scent

Raguso, Robert A.

Insect Pheromone Biochemistry and Molecular Biology, Chapter 22, pp.631-650

ISBN: 978-0-12-107151-6 ; DOI: 10.1016/B978-012107151-6/50024-4

Toàn văn không sẵn có

8
Peripheral Motor System-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Motor System-Chapter 5

Gandevia, Simon C. ; Burke, David

The Human Nervous System, Chapter 5, pp.113-133

ISBN: 978-0-12-547626-3 ; DOI: 10.1016/B978-012547626-3/50006-5

Toàn văn không sẵn có

9
Cardiovascular systemic lupus erythematosus-31
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular systemic lupus erythematosus-31

Petri, Michelle

Systemic Lupus Erythematosus, Chapter 31, pp.913-942

ISBN: 978-0-12-433901-9 ; DOI: 10.1016/B978-012433901-9/50034-X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (6)
 2. French  (5)
 3. Portuguese  (1)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Burke, David
 2. Ferro, Dino R.
 3. Shiomi, Kazuro
 4. Govedich, Fredric R.
 5. Tubino, Riccardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...