skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 130.817  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Năm xuất bản: 2000đến2010 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean Alistair William

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGUIA: autonomous graphical user interface assembly for clinical trials semantic data services

Hayashi Yuki ; Vasconcelos Ana T ; Deus Helena F ; Correa Miria C ; Ajani Jaffer A ; Patnana Srikrishna V ; Almeida Jonas S

BMC Medical Informatics and Decision Making, 01 October 2010, Vol.10(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6947 ; E-ISSN: 1472-6947 ; DOI: 10.1186/1472-6947-10-65

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user interface for VR-ready 3D medical imaging by off-the-shelf input devices

Gallo, L. ; Minutolo, A. ; De Pietro, G.

Computers in Biology and Medicine, 2010, Vol.40(3), pp.350-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2010.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Dees Walter

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface protector and protected user interface

Ahlers Travis

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong, Jeffrey ; Abanami, Thamer ; Van Robb Johnson, Michael Jr

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson, Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Rendering

Farn Brian G

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Fong, Jeffrey ; Abanami, Thamer ; Johnson Jr., Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILTABLE USER INTERFACE

Fong, Jeffrey ; Abanami, Thamer ; Johnson Jr., Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FERROMAGNETIC USER INTERFACES

Taylor Stuart ; Hook Jonathan ; Izadi Shahram ; Villar Nicolas ; Butler David Alexander ; Hodges Stephen E

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated user interface

Howell David ; Milstein David ; Wang Kuansan ; Criddle Linda ; Malueg Michael D ; Forbes Scott ; Sidhu Gursharan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE MANAGEMENT

Murphy, Mike ; Yarin, Paul ; Metois, Eric ; Crosby, Will ; Pearce, Wilson ; Durbin, Mark

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding user interface

Hollander Jonathan Marc

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface control system

Favell, Thomas

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 130.817  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.128)
 2. Toàn văn trực tuyến (129.209)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (11.336)
 2. 2002đến2003  (18.122)
 3. 2004đến2005  (21.354)
 4. 2006đến2008  (44.904)
 5. Sau 2008  (35.101)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (123.895)
 2. French  (29.265)
 3. German  (15.018)
 4. Chinese  (10.687)
 5. Korean  (5.815)
 6. Spanish  (841)
 7. Russian  (419)
 8. Japanese  (328)
 9. Norwegian  (232)
 10. Portuguese  (220)
 11. Finnish  (87)
 12. Dutch  (40)
 13. Italian  (34)
 14. Turkish  (33)
 15. Czech  (26)
 16. Danish  (26)
 17. Polish  (16)
 18. Hungarian  (6)
 19. Romanian  (6)
 20. Greek  (6)
 21. Ukrainian  (5)
 22. Icelandic  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ording Bas
 2. Forstall Scott
 3. Chaudhri Imran A
 4. Van Os Marcel
 5. Cummins Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...