skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 2000đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework for Organizing Web Usability Guidelines

Scapin, D ; Leulier, C ; Vanderdonckt, Jean ; Mariage, Céline ; Bastien, Christian ; Farenc, Christelle ; Palanque, Philippe ; Bastide, Rémi; Vanderdonckt, Jean (Editor)

6th Conf. on Human Factors and the Web HFWeb’2000, 19 June 2000

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development milestones for a tool for working with guidelines

Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Bastien, Christian
  3. Leulier, C
  4. Farenc, Christelle
  5. Mariage, Céline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...