skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản 1998đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual user interfaces (introduction)

Turk, Matthew ; Robertson, George

Communications of the ACM, 01 March 2000, Vol.43(3), pp.32-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/330534.330535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attuning notification design to user goals and attention costs

Mccrickard, D ; Chewar, C

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive user interfaces

Vertegaal, Roel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.31-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied user interfaces for <italic>really</italic> direct manipulation

Fishkin, Kenneth ; Gujar, Anuj ; Harrison, Beverly ; Moran, Thomas ; Want, Roy

Communications of the ACM, 01 September 2000, Vol.43(9), pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/348941.348998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of attention in computing and communication: from principles to applications

Horvitz, Eric ; Kadie, Carl ; Paek, Tim ; Hovel, David

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.52-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What's in the eyes for attentive input

Zhai, Shumin

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.34-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/636772.636795

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with groups of computers

Shell, Jeffrey ; Selker, Ted ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.40-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorting out searching: a user-interface framework for text searches

Shneiderman, Ben ; Byrd, Donald ; Croft, W

Communications of the ACM, 01 April 1998, Vol.41(4), pp.95-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/273035.273069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents

Maglio, Paul ; Campbell, Christopher

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting experimentation with Side-Views

Terry, Michael ; Mynatt, Elizabeth

Communications of the ACM, 01 October 2002, Vol.45(10), pp.106-108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/570907.570942

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using handhelds and PCs together

Myers, Brad

Communications of the ACM, 01 November 2001, Vol.44(11), pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/384150.384159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive interfaces for ubiquitous web access

Billsus, Daniel ; Brunk, Clifford ; Evans, Craig ; Gladish, Brian ; Pazzani, Michael

Communications of the ACM, 01 May 2002, Vol.45(5), pp.34-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/506218.506240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy interfaces for information management

Lau, Tessa ; Etzioni, Oren ; Weld, Daniel

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.88-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of applications that support creativity

Greene, Sharon

Communications of the ACM, 01 October 2002, Vol.45(10), pp.100-104 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/570907.570941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive brain interfaces

Millán, José

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636773

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications

Banavar, Guruduth ; Bernstein, Abraham

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.92-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking contact and free gesture across large interactive surfaces

Paradiso, Joseph

Communications of the ACM, 01 July 2003, Vol.46(7), pp.62-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/792704.792731

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New frontiers of application design

Siewiorek, Daniel

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.79-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sampling, synthesis, and input devices

Fitzmaurice, George ; Balakrisnan, Ravin ; Kurtenbach, Gordon

Communications of the ACM, 01 August 1999, Vol.42(8), pp.54-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/310930.310973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yin and yang in computer science

Sodan, A

Communications of the ACM, 01 April 1998, Vol.41(4), pp.103-114 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/273035.273071

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến1999  (4)
 3. 2000đến2000  (8)
 4. 2001đến2002  (9)
 5. Sau 2002  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vertegaal, Roel
 2. Cassell, Justine
 3. Kadie, Carl
 4. Robertson, George
 5. Slavensky, Henning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...