skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Năm xuất bản: 1997đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hessian energy and optimal parametrisations of surfaces

Fang, Yi ; Hutchinson, John E.

Mathematische Zeitschrift, 1997, Vol.225(3), pp.507-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5874 ; E-ISSN: 1432-1823 ; DOI: 10.1007/PL00004316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence of phase interfaces in the van der Waals-Cahn-Hilliard theory

Hutchinson, John E. ; Tonegawa, Yoshihiro

Calculus of Variations and Partial Differential Equations, 2000, Vol.10(1), pp.49-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-2669 ; E-ISSN: 1432-0835 ; DOI: 10.1007/PL00013453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...