skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 179  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitors of farnesyl-protein transferase

Hutchinson; John H

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses of 5- and 6-[2,3]-dihydrobenzofuran β-amino acids

Coleman, Paul J ; Hutchinson, John H ; Hunt, Cecilia A ; Lu, Ping ; Delaporte, Enock ; Rushmore, Tom

Tetrahedron Letters, 2000, Vol.41(31), pp.5803-5806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)00965-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRINRECEPTORANTAGONISTEN
ANTAGONISTES DE RECEPTEURS D'INTEGRINE
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTEGRINRECEPTORANTAGONISTEN
ANTAGONISTES DE RECEPTEURS D'INTEGRINE
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITOREN VON FARNESYLPROTEIN-TRANSFERASE
INHIBITEURS DE TRANSFERASE DE FARNESYL-PROTEINE
INHIBITORS OF FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkanoic acid derivatives as alpha v integrin receptor antagonists

Hutchinson; John H

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DE TRANSFERASE DE FARNESYL-PROTEINE
INHIBITORS OF FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE

Hutchinson, John H

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitors of farnesyl-protein transferase

Hutchinson; John H

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEMMER DER FARNESYL-PROTEINTRANSFERASE
INHIBITEURS DE TRANSFERASE DE FARNESYL-PROTEINE
INHIBITORS OF FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DE RECEPTEURS D'INTEGRINE
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John H

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DE TRANSFERASE DE FARNESYL-PROTEINE
INHIBITORS OF FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE

Hutchinson, John H

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DE TRANSFERASE DE FARNESYL-PROTEINE
INHIBITORS OF FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DE TRANSFERASE DE FARNESYL-PROTEINE
INHIBITORS OF FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITOREN VON FARNESYLPROTEIN-TRANSFERASE
INHIBITEURS DE TRANSFERASE DE FARNESYL-PROTEINE
INHIBITORS OF FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DE RECEPTEURS D'INTEGRINE
INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, H

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'INTEGRINE ALPHA V
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

LI, Aiwen ; Hutchinson, John H

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMORPHOUS (QUINOLIN-2-YLMETHOXY) INDOLES

Hutchinson, John H ; Down, Brian

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'INTEGRINE ALPHA V
ALPHA V INTEGRIN RECEPTOR ANTAGONISTS

Hutchinson, John, H ; LI, Aiwen

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä terapeuttisesti aktiivisen amorfisen 3-[N-(p-klooribentsyyli)-3-(t-butyylitio)-5-(kinolin-2-yylimetoksi)indol-2-yyli]-2,2-dimetyylipropaanihapon natriumsuolan valmistamiseksi

Hutchinson,John H ; Down,Brian

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FURO(3,2-B)PIRIDINAS Y TIENO(3,2-B)PIRIDINAS COMO INHIBIDORES DE LA BIOSINTESIS DE LEUCOTRIENOS

Leger, Serge ; Hutchinson, John H

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 179  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (15)
 2. 1997đến1997  (22)
 3. 1998đến1998  (20)
 4. 1999đến2000  (51)
 5. Sau 2000  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (167)
 2. Bài báo  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (147)
 2. French  (79)
 3. German  (52)
 4. Spanish  (8)
 5. Norwegian  (5)
 6. Czech  (4)
 7. Hungarian  (3)
 8. Russian  (2)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchinson; John H
 2. Halczenko, Wasyl
 3. Hutchinson, John, H
 4. Duggan, Mark E
 5. Wang, Jiabing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...