skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Commonwealth of Nations xóa Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Năm xuất bản: 1996đến1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting immigration by using multilocus genotypes

Rannala, B ; Mountain, J L

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 August 1997, Vol.94(17), pp.9197-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9256459 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative Survival and Contribution of Saugers Stocked in the Peoria Pool of the Illinois River, 1990-1995

Heidinger, Roy C ; Brooks, Ronald C

North American Journal of Fisheries Management, 01 May 1998, Vol.18(2), p.374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-5947 ; E-ISSN: 1548-8675 ; DOI: 10.1577/1548-8675(1998)0182.0.CO;2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Whole-Stream Patterns of Age Segregation to Infer the Interannual Movements of Stream Salmonids: A Demonstration with Arctic Grayling in an Interior Alaskan Stream

Hughes, Nicholas F

Transactions of the American Fisheries Society, 01 November 1998, Vol.127(6), p.1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8487 ; E-ISSN: 1548-8659 ; DOI: 10.1577/1548-8659(1998)1272.0.CO;2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Gordon-Walker, Patrick (1907–80)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gordon-Walker, Patrick (1907–80)

The Longman Companion to European Decolonisation in the Twentieth Century

ISBN: 9780582077737

Toàn văn không sẵn có

5
Social Welfare
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Welfare

The Macquarie Encyclopedia of Australian Events

ISBN: 0949757934

Toàn văn không sẵn có

6
Tariffs & Taxes
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tariffs & Taxes

The Macquarie Encyclopedia of Australian Events

ISBN: 0949757934

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zen comedy in postcolonial literature: Kazuo Ishiguro's The Remains of the Day

Rothfork, John

Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, Mar 1996, pp.79-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00271276 ; E-ISSN: 19255683

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hubert, Wayne A
  2. Rannala, B.
  3. Grizzle, John M
  4. Potts, Jennifer C
  5. Mullner, Scott A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...